Zaštita ličnih podataka


 
A. Generalne informacije

Mi, dm drogerie markt d.o.o, Bulevar Mihajla Pupina 181, 11070 Beograd, Telefon +381 11 2062-900, imejl: info@dm.rs (u daljem tekstu: „dm“), kao odgovorno lice u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik br. 87/2018 od 13.11.2018. godine) (u daljem tekstu ZZPL) i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Veća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka, o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46/EZ (u daljem tekstu UZP), veoma ozbiljno shvatamo zaštitu Vaših ličnih podataka i pridržavamo se zakonskih odredbi o zaštiti podataka.
 
B. dm-zajedno.rs i onlajn servisi

U daljem tekstu želimo da Vas informišemo o tome koje podatke o Vama prikupljamo, kada posetite našu internet-stranicu www.dm-zajedno.rs ili kada koristite naše onlajn usluge i u koju svrhu koristimo te podatke:
I. Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Lice za zaštitu podataka u skladu sa članom 56 ZZPL i članom 4 (4) UZP za Internet prezentaciju www.dm-zajedno.rs je imenovano od strane dm drogerie markt doo, ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 181, 11070 Novi Beograd.
dm drogerie markt možete kontaktirati putem sledećih komunikacionih kanala:

 • putem pošte na adresu: dm drogerie markt doo, ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 181, 11070 Novi Beograd
 • Telefonom: (011) 2062 - 900
 • Putem e-maila na adresu: info@dm.rs
Do lica zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti se može doći putem e-mail adrese dm@dpo-gdpr.rs

II. Opšte informacije o poseti internet stranica

U principu prikupljamo i koristimo lične podatke naših korisnika samo u onoj meri u kojoj je to potrebno za obezbeđivanje funkcionisanja internet stranice, naših sadržaja i usluga. Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka naših korisnika vrši se redovno samo na osnovu ugovora koji je sklopljen sa korisnikom ili na osnovu prethodno date saglasnosti korisnika. Izuzetak predstavljaju slučajevi kada je pribavljanje saglasnosti iz objektivnih razloga nemoguće ili kada je obrada podataka dozvoljena na osnovu drugih propisa.
III. Ponuda internet stranice i izrada datoteka za prijavljivanje (logfiles)
Prilikom svakog otvaranja naše internet stranice naš sistem automatski preuzima podatke i informacije kompjuterskog sistema računara sa koga se ona otvara:
 • Zahtev (Request) (Naziv zahtevane datoteke) (Primer: www.primer.rs/index.html)
 • Tip i verzija pretraživača
 • Jezik pretraživača (Npr.: srpski)
 • Korišćeni operativni sistem
 • Unutrašnja rezolucija prozora pretraživača
 • Rezolucija ekrana
 • Aktiviranje Javascripta
 • Java Uključen / Isključen
 • Kolačići (cookies) Uključeni / Isključeni
 • Dubina boje
 • Referentni URL (prethodno posećena stranica)
 • IP adresa (anonimno)
 • Vreme otvaranja
 • Klikovi
 • Eventualno sadržaj formulara (kod polja sa slobodnim unosom teksta, npr. ime i lozinka, prenosi se samo informacija „ispunjeno“ ili „nije ispunjeno“).
 
Podaci se čuvaju u datotekama za prijavljivanje (logfiles) našeg sistema. Evaluacija ovih setova podataka za prijavljivanje u anonimnoj formi služi tome da se brže pronađu greške i da se one što je brže moguće otklone. Pored toga, možemo da kontrolišemo kapacitete servera i dodatno poboljšamo našu ponudu. IP adrese koristimo samo u izuzetnim slučajevima, kako bismo analizirali zloupotrebe. Naš legitimni interes u obradi ličnih podataka u ove svrhe u skladu je sa članom 12 stav 1 tačka 6 ZZPL i članom 6 stav 1 f) UZP (poboljšanje prisustva na mreži, sigurnost podataka). To je istovremeno i pravni osnov za obradu. U ovom kontekstu ne vrši se nikakva evaluacija podataka u marketinške svrhe.   
Memorisani podaci za prijavljivanje brišu se najkasnije nakon 30 dana.

IV. Korišćenje kolačića (Cookies)

Naše internet stranice na mnogim mestima koriste takozvane kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu da se memorišu na Vašem računaru i koje Vaš pretraživač može da sačuva. Ovi podaci se ne povezuju sa drugim izvorima podataka, osim ako to služi za ispunjenje ugovora zaključenog sa Vama, ako ste izričito dali dozvolu ili ukoliko za to postoji zakonska ili pravni osnov. Kada korisnik otvori neku internet stranicu, kolačić može da se sačuva u pretraživaču na uređaju korisnika. Ovaj kolačić sadrži karakterističan niz znakova koji omogućava jasnu identifikaciju pretraživača prilikom ponovnog otvaranja te internet stranice. 
Većina kolačića koje koristimo jesu takozvani Session-Cookies koji se brišu kada završite pretraživačku sesiju. Pored toga, postoje i dugotrajniji kolačići pomoću kojih Vas ponovo prepoznajemo kao posetioca. Ovi kolačići ne oštećuju računar i ne sadrže viruse. U kolačićima se čuvaju i obrađuju naredne informacije:
 • Funkcija prijave, vek trajanja: jedna sesija
 • Eventualno, smanjenje opterećenja, vek trajanja: jedna sesija
 • Funkcija korpe, vek trajanja: 30 dana nakon poslednje posete.
Informacije o ostalim kolačićima možete da pronađete u V. Alati analize (Analyse-Tools).
Koristimo kolačiće koji su posebno potrebni za funkcionalnost internet stranice. Neki elementi naše internet stranice zahtevaju da pretraživač koji poziva može da se identifikuje nakon promene stranice. Pravni osnov predstavlja naš legitimni interes u obradi ličnih podataka u ove svrhe i u skladu je sa članom 12 stav 1 tačka 6 ZZPL članom 6 stav 1 f) UZP (poboljšanje prisustva na mreži, sigurnost podataka), ali i po osnovu vaše saglasnosti u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1 i članom 6 stav 1 a) UZP.
Kolačići se memorišu na računaru korisnika i odatle prenose na našu stranicu. Zbog toga, Vi kao korisnik imate potpunu kontrolu nad upotrebom kolačića. Promenom podešavanja na svom pretraživaču možete da deaktivirate ili ograničite prenošenje kolačića. Sačuvani kolačići u svakom trenutku mogu da se obrišu. To može da se uradi i automatski. Ukoliko su kolačići za našu internet stranicu deaktivirani, možda neće da bude moguće da se koriste sve njene funkcije.

V. Alati analize

1. Opšte informacije


Pomoću dole navedenih mera praćenja koje koristimo želimo da obezbedimo dizajn zasnovan na potrebama i stalnu optimizaciju naše internet stranice. Pored toga, koristimo mere praćenja kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice u svrhu dalje optimizacije naše ponude. Dodatne informacije možete da pronađete u ovoj glavi pod 2. Web-Analiza.  
Koristimo određene kolačiće u marketinške svrhe, ako ste nam prethodno dali saglasnost za to. Dodatne informacije možete da pronađete u ovoj glavi pod 3. Marketinški kolačići (Marketing Cookies).

2. Web-analiza

a. SAS Institute GmbH

Za dizajn internet stranice dm u skladu sa potrebama koristimo tehnologiju kompanije SAS Institute GmbH iz Hajdelberga. Tehnologije praćenja pomažu nam da razumemo koje stranice i koje usluge su posebno zanimljive za Vas, koji proizvodi Vas najviše zanimaju i koje proizvode bismo mogli da Vam ponudimo. U tu svrhu, SAS u naše ime u Vaš pretraživač postavlja kolačić koji traje jednu sesiju. Taj kolačić za jednu sesiju omogućava nam da povežemo i snimimo Vašu posetu na više internet stranica. Kolačić za jednu sesiju ponovo se postavlja za svaku posetu i briše se kada napustite našu internet stranicu. Pored toga, SAS postavlja i privremeni kolačić koji nam omogućava da Vas pod pseudonimom identifikujemo kao ponovnog posetioca naše internet stranice. Ovaj privremeni kolačić briše se nakon 24 meseca nakon Vaše poslednje posete našim internet stranama.
Preuzimaju se naredni podaci:
 • Zahtev (Request) (Naziv zahtevane datoteke) (Primer: www.primer.sr/index.html)
 • Tip i verzija pretraživača
 • Jezik pretraživača (Npr.: nemački)
 • Naziv uređaja i klasa uređaja
 • Korišćeni operativni sistem
 • Unutrašnja rezolucija prozora pretraživača
 • Rezolucija ekrana
 • Aktiviranje Javascripta
 • Java Uključen / Isključen
 • Kolačići (Cookies) Uključeni / Isključeni
 • Dubina boje
 • Količina prenetih podataka u mreži u bajtima i trajanje prenosa u mili sekundama između pretraživača klijenta i servera.
 • Referentni URL (prethodno posećena stranica)
 • Naziv internet provajdera i geografski podaci (zemlja, grad/opština, poštanski broj, geografska širina i geografska dužina) uz IP adresu (npr. Nemačka, Karlsruhe, 76133, 49.011799, 8.4267902), pri čemu se sama IP adresa ne beleži.
 • Vreme otvaranja
 • Klikovi
 • Kod sadržaja formulara i ostalih unosa u polja sa slobodnim unosom teksta u formularima u koje se unose lični podaci (npr. ime i lozinka) prenosi se samo informacija „ispunjeno“ ili „nije ispunjeno“.
 
c. Kolačići, pravni osnov i prigovor


Koristimo sledeće kolačiće tog ponuđača:
 • Last Click (za završetak sesije, vek trajanja: jedna sesija) [SAS, Hurra]
 • Session Cookie (za identifikaciju sesije, vek trajanja: jedna sesija) [SAS, Hurra]
 • Ever-Cookie (za identifikaciju novih / stalnih kupaca, vek trajanja: maksimalno 60 meseci) [SAS, Hurra]
 • Conversion Cookie (za praćenje konverzije, vek trajanja: 7 odn. 30 dana) [Hurra].

Prikupljanje ostalih podataka obavlja se na osnovu člana 6 stav 1 UZP. Obrada nam omogućava da optimizujemo funkcije naše stranice i da poboljšamo našu ponudu za Vas. Naš legitimni interes u obradi ličnih podataka u ove svrhe u skladu je sa članom 6 stav 1 f) UZP.
U podešavanjima svog pretraživača možete da odredite da li kolačići smeju da se postave ili ne.
Posetioci naših internet stranica mogu da se usprotive čuvanju podataka o posetiocima pod pseudonimom, tako da se ti podaci nadalje neće preuzimati (evidentirati). Da bi se isključilo kompletno praćenje na internetu, postavljaju se četiri kolačića sa domena www.dm-zajedno.rs. Ovi kolačići isključuju dalje praćenje na internetu od strane ponuđača Hurra i SAS. Ovaj prigovor važi toliko dugo, dok ga ne izbrišete. Da biste završili svoj prigovor, kliknite na internet stranicu www.dm-zajedno.rs ovde.

C. Ponuđene usluge

I. Formulari za kontakt

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja za dm, možete da se obratite našem korisničkom servisu. U tu svrhu postoji formular za kontakt koji se koristi za elektronsko uspostavljanje kontakta. Ovde npr. Možete da se raspite o svim našim uslugama u dm drogerijima. Možete da nas kontaktirate preko imejla info@dm.rs ili telefona. Molimo Vas da imate u vidu da se naša korespondencija preko imejla u vezi sa Vašim upitom ne odvija pod šifrom.
Ukoliko koristite ovu mogućnost da sa nama stupite u kontakt, mi koristimo Vaše podatke da odgovorimo na Vaš upit i da stupimo u kontakt sa Vama. Pravni osnov za povezanu obradu podataka kod upita u vezi sa ugovorom utvrđena je člana 12 stav 1 tačka 2 ZZPL i članom 6 stav 1 b) UZP, ali i u svakom slučaju člana 12 stav 1 tačka 6 ZZPL i članom 6 stav 1 f) UZP, na osnovu našeg legitimnog interesa da efikasno obradimo dolazne upite i sačuvamo rezultat obrade za slučaj dodatnih pitanja.
Sve upite koji su upućeni našem korisničkom servisu evidentiramo i obrađujemo u tzv. Sistemu tiketa. Ovaj sistem nam omogućava da sistematski obradimo upite. Pored toga, u sistemu tiketa dokumentuje se odgovarajuća obrada upita. 
Na osnovu zakonskog roka čuvanja podataka, uneti podaci se nakon konačne obrade brišu kada više ne postoji potreba za obradom i čuvanjem tih podataka, a  najkasnije nakon 6 godina.

II. Učestvovanje u projektima ili predlaganje projekta

1.Uopšteno

Oslovljavanje (pol, titula)
Ime i prezime
Adresa (ulica, broj stana, poštanski broj, grad, zemlja)
E-mail adresa
Broj telefona
Tekst iz upita/projekta
Kontakt podaci, kontakt osoba projekta/firma koja vodi projekat (javnosti dostupni podaci)
Obavezne informacije označene su sa *. U toku učešća/podnošenja projekta učesnik/podnosilac projekta ne objavljuje nikakve podatke, već ih samo koristi za obradu učešće/podnošenja projekata. Podaci korisnika projekata/partnera projekta ne objavljuju se ukoliko su ime, kontakt osoba, adresa, broj telefona, adresa e-pošte već objavljeni. Ovi podaci su svakako već javno objavljeni podaci.

2.Pravni osnov

Pravni osnov za  za korake pri obradi vašeg zahteva  legitimni je interes (odgovarajući odnos sa kontakt osobom) dm-a u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 6 ZZPL tj. članom 6. stav 1. f) UZP-a. Ako je potrebno, zahtev u skladu sa člana 12 stav 1 tačka 2 ZZPL tj. članom 6 stav 1 stav 1. b) UZP-a može da se razume kao predugovorna mera ili da bude u kontekstu ugovora. Ako nam potrebne podatke ne stavite na raspolaganje, obrađivanje vašeg zahteva nije moguće.

III. Mapa

1.Opis obima obrade podataka

Na dm-zajedno.rs na raspolaganju Vam stoji mapa.
Za tu mapu koristimo mape sa Mapbox.com (Mapbox Inc.) za prikazivanje lokacija na interaktivnoj mapi. Na ovaj način se informacije o korišćenju mape, uključujući IP adresu, prenose na server Mapbox u SAD i tamo čuvajuPrenete informacije obuhvataju IP adresu, podatke o uređaju i pretraživaču, operativnom sistemu, sadržaj upita, datum i vreme kao i ograničene podatke o lokaciji i upotrebi. IP adresa se nakon 30 dana ponovo briše sa Mapbox. Izjavu o zaštiti podataka Mapbox Inc. možete da pronađete ovde:  https://www.mapbox.com/privacy/
Ukoliko ne želite da Mapbox prikuplja, obrađuje i koristi podatke o Vama preko naše stranice, možete da deaktivirate JavaScript. Međutim, u tom slučaju ne možete da koristite prikaze mapa.
Za dodatnu pretragu filijala koristimo i mape sa Google Maps (Google Inc.) za prikaz lokacija na interaktivnoj mapi. Na ovaj način informacije o korišćenju našeg pretraživača filijala, uključujući IP adresu, prenose se na server Google u SAD i tamo čuvaju. To znači i da se kolačići Google-a čuvaju na Vašem računaru, čim upotrebite pretraživač filijala. Izjavu o zaštiti podataka Google Inc. možete da pronađete na linku: http://www.google.com/policies/privacy/. U podešavanjima Vašeg pretraživača možete da odredite da li ti kolačići smeju da se postave ili ne.
Ako nam dozvolite da koristimo podatke o Vašoj lokaciji, tada ćemo prilikom korišćenja pretraživača filijala i drugih pretraga filijala da pristupimo Vašem krajnjem uređaju. Te informacije koristimo isključivo da bismo Vas pronašli na mapi i uputili Vas do najbližih filijala. Na svom uređaju možete potpuno da isključite određivanje lokacije.

2. Pravni osnov, prigovor i brisanje

Prikupljanje i obrada podataka vrše se u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 6 ZZPLi  članom 6 stav 1 f) UZP. Za obezbeđivanje (tehničkih) funkcija pretraživača filijala i pretragu filijala potrebni su nam Vaši podaci koji su gore navedeni. U suprotnom ne možemo da Vam ponudimo ovu uslugu. Naš legitimni interes u obradi ličnih podataka u ove svrhe u skladu je sa članom 12 stav 1 tačka 6 ZZPL i članom 6 stav 1 f) UZP. Ako napustite internet stranicu sa pretraživačem filijala i obrišete kolačiće, preuzimanje informacija odn. prikupljanje informacija odmah će se zaustaviti.
Pravni osnov za obradu informacija o lokaciji utvrđena je članom 12 stav 1 ZZPL tj. članom 6 stav 1 UZP. Kao što je gore opisano, tu saglasnost u svakom trenutku možete da povučete. Od tog trenutka više nećemo da obrađujemo Vaše podatke o lokaciji.  

IV. Usluge putem prosleđivanja na druge internet stranice / dm-aplikacije

Određeni sadržaji i usluge (npr. časopis active beauty, Newsletter, fotografske usluge, igre na sreću itd.) nalaze se na drugim internet adresama. Da li Vas klik na odgovarajuću uslugu odnosno sadržaj vodi na neku drugu internet stranicu, u zavisnosti do podešavanja Vašeg pretraživača možete da prepoznate po tome što se otvara novi prozor, što ćete biti upitani da li želite da se otvori novi prozor ili tako što će internet adresa da se promeni. Molimo, potražite na odredišnoj adresi odredbe o zaštiti podataka kao i uslove učešća.
Pored toga nudimo Vam i aplikaciju dm. Odredbe o zaštiti podataka za dm-app pronaći ćete na našoj aplikaciji.  

V. Društveni mediji

Na internet stranici dm korisnik može da pronađe linkove do usluga društvenih mreža, Facebook, YouTube i Instagram. Korisnik može da prepozna linkove do internet stranica društvenih mreža po logotipu odgovarajuće kompanije. Ukoliko korisnik sledi ove linkove, pronaći će korporacijsku stranicu dm na društvenim mrežama. Klikom na link do društvenih mreža uspostavlja se veza sa serverima društvenih mreža. Na ovaj način serverima društvenih mreža prenosi se informacija da je korisnik posetio internet stranicu dm. Pored toga, ponuđačima društvenih mreža šalju se i druge informacije. To su na primer adresa internet stranice, na kojoj se nalazi aktivirani link, datum i vreme otvaranja stranice odn. aktiviranja linka, informacije o korišćenom pretraživaču i operativnom sistemu, IP adresa.
Ukoliko je korisnik u trenutku aktiviranja linka već prijavljen na odgovarajuću društvenu mrežu, ponuđač usluga društvenih mreža može da bude u stanju da na osnovu prenetih podataka ustanovi korisničko ime ili čak pravo ime korisnika i da te informacije poveže sa njegovim ličnim nalogom na društvenim mrežama. Korisnik može da poništi tu mogućnost povezivanja sa svojim ličnim korisničkim nalogom, tako što će prethodno da se isključi sa svog korisničkog naloga.
Serveri društvenih medija nalaze se u SAD i drugim zemljama van Evropske unije. Zbog toga, podatke mogu da obrađuju ponuđači usluga društvenih mreža i u zemljama van Evropske unije. Treba voditi računa o tome, da kompanije u tim zemljama podležu zakonu o zaštiti podataka koji lične podatke ne čuva u istoj meri kako je to slučaj u zemljama članicama Evropske unije.
Treba napomenuti da dm nema nikakav uticaj na obim, način i svrhu obrade podataka od strane pružalaca usluga društvenih mreža. Korisnik može da pronađe dodatne informacije o korišćenju ličnih podataka od strane društvenih mreža integrisanih na stranicama dm u smernici o zaštiti podataka odgovarajuće društvene mreže.
Na ovim linkovima možete da pronađete uputstva o zaštiti podataka društvenih mreža:
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=de 

VI. Youtube

Na raznim mestima na našim internet stranama postavili smo video zapise ponuđača YouTube LLC, San Bruno, CA 94066, SAD, ćerka firme kompanije Google Inc., Mountain View, CA 94043, SAD odn. ponuđača Google Ireland Limited, Dablin, Irska.
Integrisali smo naše YouTube-klipove sa proširenim modusom zaštite podataka.
U tom slučaju YouTube ne dobija informacije o posetiocima, osim ukoliko oni ne gledaju video. Kada kliknete na video, Vaša IP adresa prosleđuje se kanalu YouTube i YouTube dobija informaciju da ste pogledali video. Pored toga, pretraživač posetioca prilikom otvaranja te stranice kontaktira uslugu dvostrukog klika.  
Čim se prijavite na YouTube, ove informacije mogu da se povežu sa Vašim korisničkim nalogom. To možete da sprečite tako što ćete prilikom otvaranja videa da se odjavite sa kanala YouTube.
Nakon 28 dana ističe trajanje kolačića dvostrukog klika (Double-Click Cookie). Deaktiviranje je moguće na ovom linku:  https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sr.
Nemamo saznanja o mogućem prikupljanju Vaših podataka od strane kanala YouTube i na to nemamo uticaja. Možete da pronađete dodatne informacije, uključujući uslugu dvostrukog klika i primenu kolačića od strane Google-a u Izjavi o zaštiti podataka Google-a na linku:  www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
Pravni osnov za obradu podataka u vezi sa video-materijalom predstavlja član 6, stav 1 f) UZP, zasnovana na našem interesu da naše sadržaje digitalno prezentujemo korisnicima na što je moguće adekvatniji način.

VII. Sigurna obrada podataka

Vaši lični podaci se kod nas bezbedno prenose šifrovanjem. Pri tome koristimo TLS sistem kodiranja. Pomoću tehničkih i organizacionih mera osiguravamo svoje  internet stranice i ostale sisteme od gubitka, uništenja, pristupa, promena ili širenja Vaših podataka od strane neovlašćenih osoba. 

VIII. Kategorije primalaca, prenošenje u druge države

U principu ne prenosimo podatke trećim licima, osim ukoliko imamo zakonsku obavezu da to učinimo (npr. na zahtev organa krivičnog gonjenja) ili nam je to potrebno za obavljanje poslovnih aktivnosti ili u okviru realizacije nekog ugovora. To su na primer kompanije za pružanje usluga isporuke, plaćanja, upravljanja robom, realizacije porudžbina, ponuđači hostinga, agencije za komunikacije, eksterni korisnički centri ili pružaoci IT usluga. U svim ovim slučajevima striktno se pridržavamo zakonskih odredbi.
U ovom kontekstu podaci mogu da se pošalju i u druge države u kojima gore navedeni ugovorni partneri imaju sedište i obrađuju podatke. To su u prvom redu države Evropskog ekonomskog prostora (EEA), a povremeno i u države izvan EEA, ukoliko je obezbeđen adekvatan nivo zaštite podataka. U cilju pružanja adekvatne garancije preduzimamo mere kao što je ugovaranje klauzule o zaštiti podataka na nivou standarda EU sa firmom koja prima podatke. Tekst klauzule o zaštiti podataka na nivou standarda EU možete da dobijete na internet stranicama Evropske komisije: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.
 
D. Prava pojedinca i službenik za zaštitu podataka

1. Prava pojedinca

Imate pravo na informaciju o obradi Vaših ličnih podataka, pravo na prenosivost podataka i ako je primenljivo, pravo na brisanje, ispravljanje, ograničavanje obrade i/ili prigovor protiv obrade kao i pravo na žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti: Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs. Dodatne informacije možete da pronađete u našim Uslovima korišćenja ili ih dobijete od našeg službenika za zaštitu podataka. 
Informacije i brisanje podataka kao i prigovore možete da uputite odnosno potvrdite direktno preko našeg obrasca za kontakt.

2. Službenik za zaštitu podataka

Upit u vezi sa zaštitom podataka ili Vašim ličnim podacima možete da uputite našem službeniku za zaštitu podataka, Mladenu Raoniću, na dm@dpo-gdpr.rs ili putem elektronske pošte na info@dm.rs ili poštom:
 
dm drogerie markt d.o.o.
Tim za zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar Mihajla Pupina 181
11000 Beograd

 
* Poslednja revizija 26.01.2022  

Top