Zaštita ličnih podataka


A. Odgovorno lice – Rukovalac podataka o ličnosti

Mi, dm drogerie markt d.o.o. Stopićeva ulica 8, 11000 Beograd (u daljem tekstu „dm“) kao odgovorno lice odnosno Rukovalac podataka o ličnosti u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) (u daljem tekstu ZZPL) i Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) (u daljem tekstu „GDPR“) shvatamo veoma ozbiljno zaštitu vaših ličnih podataka i pridržavamo se zakonskih odredbi o zaštiti podataka o ličnosti.

B. dm.rs i online usluge

U daljem tekstu želimo da Vas obavestimo o tome koje podatke o vama prikupljamo kada posetite naše internet stranice na dm.rs (uključujući integrisane stranice) ili kada koristite naše online usluge i u koju svrhu koristimo vaše podatke.

I. Opšte informacije o poseti internet stranica

Mi prikupljamo i koristimo lične podatke naših internet korisnika samo u onoj meri u kojoj je to potrebno za obezbeđivanje funkcionisanja internet stranice kao i naših sadržaja i usluga. Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka naših korisnika vrši se u skladu sa odgovarajućim pravnim osnovom, kao što je ugovor koji je sklopljen sa korisnikom, na osnovu prethodno date saglasnosti korisnika ili na osnovu našeg legitimnog interesa.

II. Ponuda internet stranica i izrada datoteka za prijavljivanje (logfiles)

Prilikom svakog otvaranja naših internet stranica naš sistem automatski preuzima podatke i informacije sa kompjuterskog sistema računara sa koga se stranice otvaraju.

Pri tome se prikupljaju sledeći podaci:

 • Zahtev (Request) (Naziv zahtevane datoteke; primer: www.primer.rs/index.html)
 • Tip i verzija pretraživača
 • Jezik pretraživača (npr.: srpski)
 • Korišćeni operativni sistem
 • Unutrašnja rezolucija prozora pretraživača
 • Rezolucija ekrana
 • Aktiviranje Javascripta
 • Java Uključen / Isključen
 • Kolačići (Cookies) Uključeni / Isključeni
 • Dubina boje
 • Referentni URL (prethodno posećena stranica)
 • IP-adresa (anonimno)
 • Vreme otvaranja
 • Klikovi
 • Event. sadržaji formulara (kod polja sa slobodnim unosom teksta, npr. ime i lozinka, prenosi se samo informacija "ispunjeno" ili "nije ispunjeno").
 • Event. mesto impresije (npr. Kod korišćenja FAQ stranice ili kontaktnog formulara kategorije, predrage, početne stranice/Top 10)

Podaci se čuvaju u datotekama za prijavljivanje (logfiles) našeg sistema. Evaluacija ovih setova podataka za prijavljivanje u anonimnoj formi služi bržem pronalaženju grešaka i njihovom najbržem mogućem uklanjanju, kao i tome da bismo Vama prikazali najposećenije pretrage na našoj FAQ stranici. Pored toga, na taj način možemo da kontrolišemo kapacitete servera i nastavimo da poboljšavamo našu ponudu. IP-adrese koristimo isključivo u iznimnim slučajevima u svrhu analize zloupotrebe. Naš legitimni interes za obradu podataka u ove svrhe u skladu je u skladu sa članom 12 tačka 6) ZZPLi u skladu sa § 6 stav 1 f) GDPR. To je takođe pravni osnov za obradu. Evaluacija podataka u marketinške svrhe ne obavlja se u ovom kontekstu.
Memorisani podaci za prijavljivanje brišu se najkasnije nakon 30 dana.

III. Korišćenje kolačića (Cookies)

1. Pružanje, izgled, sigurnost i stabilnost stranica

Naše internet stranice koriste na mnogim mestima takozvane kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu da se memorišu na vašem računaru, a Vaš pretraživač može da ih sačuva. Ovi podaci se ne povezuju sa drugim izvorima podataka osim ukoliko to služi za ispunjenje ugovora koji je sklopljen sa Vama ili ste Vi izričito dali dozvolu za to ili za to postoji zakonski ili drugi opravdan osnov. Kada korisnik otvori neku internet stranicu kolačić može da se sačuva u pretraživaču uređaja korisnika. Ovaj kolačić sadrži karakteristični niz znakova koji omogućava jasnu identifikaciju pretraživača prilikom ponovnog otvaranja internet stranice.

Većina kolačića koje koristimo su takozvani „Session Cookies“ koji se brišu kada Vi završite vašu sesiju pretraživanja. Pored toga postoje i dugotrajni kolačići pomoću kojih vas ponovo prepoznajemo kao posetioca. Kolačići ne oštećuju vaš računar i ne sadrže viruse.

U kolačićima se čuvaju i obrađuju sledeći podaci tj. informacije

 • Funkcija prijave (log in), vek trajanja: jedna sesija
 • Event. smanjenje opterećenja, vek trajanja: jedna sesija
 • Funkcija korpe, vek trajanja: 30 dana nakon poslednje posete.

Takođe koristimo mere praćenja kako bismo obezbedili dizajn koji je u skladu sa potrebama korisnika i kontinuiranu optimizaciju naših internet stranica. Mere praćenja se takođe koriste za statističku evidenciju korišćenja naših internet stranica i radi njihove evaluacije u svrhu optimizacije naše ponude za vas. Ukoliko ste napravili Moj dm nalog, prikupljene podatke o vama koristimo za to da vaš Moj dm nalog još preciznije prilagodimo Vama i da ga personalizujemo, kao i da Vam pružimo informacije koje bi mogle da vas zanimaju. Više informacija o Moj dm nalogu pročitajte ovde.

Detaljne informacije o kolačićima i drugim tehnologijama koje koristimo i o opcijama izbora i poništavanja izbora nalaze se u nastavku, kao i u našim obaveštenjima o različitim platformama koje upravljaju saglasnostima.

2. Praćenje, oblikovanje u skladu s potrebama, personalizovana podrška 'Moj dm' naloga

Osim toga, koristimo mere praćenja kako bismo osigurali usklađenost naših internet stranica s potrebama korisnika i njihovo kontinuirano optimiranje. Mere praćenja takođe primjenjujemo u svrhu prikupljanja statističkih podataka o koriščenju naših internet stranica i analiziranja optimizovanosti naše ponude za Vas. Ako ste se registrovali za ‘Moj dm’ nalog, informacije koje smo o Vama prikupili koristimo kako bismo Vaš ‘Moj dm’ račun preciznije i bolje prilagodili Vašim potrebama i personalizirali ga te kako bismo Vam pružili informacije koje bi mogle da Vas zanimaju. Više informacija o svom ‘Moj dm’ nalogu možete pronaći ovde.

a. Pretraživač dm drogerija

Na dm.rs stavljamo Vam na raspolaganje pretraživač dm drogerija kao i dodatne pretrage (npr. za posebne proizvode, asortiman ili usluge). Pritom koristimo karte za prikaz lokacija na interaktivnoj karti. Obrađujemo podatke o datumu i vremenu Vaše posete, tipu uređaja, IP adresi, Referrer URL-u, korišćenju, operativnom sistemu, slučajno generiranim identifikatorima i informacijama pretraživača te imamo pristup lokacijskim informacijama Vašeg krajnjeg uređaja prilikom korišćenja pretraživača dm drogerija. Navedene informacije koristimo isključivo kako bismo utvrdili Vašu lokaciju na karti i prikazali Vam najbliže prodavaonice. Utvrđivanje Vaše lokacije takođe možete isključiti tako da na svom krajnjem uređaju potpuno deaktivirate uslugu geolociranja. U zavisnosti od krajnjeg uređaju prethodno Vas se može zatražiti za Vašu izričitu saglasnost za obradu podataka o Vašoj lokaciji. U svakom trenutku ste takođe u mogućnosti da upravljate svojim odobrenjem za pristup lokaciji Vašeg krajnjeg uređaja tako da u postavkama uređaja deaktivirate odobrenje za ovu funkciju (opoziv dozvole, odnosno povlačenje suglasnosti). Molimo Vas da obratite pažnju na to da će i druge aplikacije biti u mogućnosti da pristupe Vašoj lokaciji ako ste uključili funkciju GPS lokacije. Iz spomenutih podataka se ne izrađuje profil kretanja. IP adresa će biti izbrisana nakon 30 dana. Maksimalno ograničenje za pohranjivanje ovde postavljenih kolačića iznosi jednu godinu. Pravna osnova za obradu podataka je 12 tačka 6) ZZPLi u skladu sa § 6 stav 1 f) GDPR kako bismo Vam na raspolaganje stavili naš pretraživač dm drogerija i dodatne pretrage za najbolje moguće pronalaženje naših usluga. Ukoliko se, prema zahtevima Vašeg operativnog sistema, od Vas posebno traži Vaš pristanak, pravna osnova za obradu podataka je 12 tačka 6) ZZPLi u skladu sa § 6 stav 1 f) GDPR. Nju možete opozvati u bilo kojem trenutku pomoću gore navedenih opcija.

b. Program ‚Moj dm‘

Ukoliko imate 'Moj dm' nalog, koristimo tehnologiju praćenja društva SAS Institute GmbH kako bismo Vam pružili najbolju moguću podršku u ispunjavanju ugovora za 'Moj dm' korisnički nalog te kako bismo povećali atraktivnost naših internet stranica i usluga. Tehnologija nam pritom pomaže da bolje razumemo koje stranice su Vam posebno privlačne, koji Vas proizvodi Vas najviše zanimaju kao i kakve bi ponude trebalo da Vam nudimo. Osim toga, praćenje za A/B testove odvija se putem tehnologije SAS. SAS postavlja kolačić sesije u naše ime putem Vašeg brauzera. Sesijski kolačić omogućuje nam da objedinimo (prikupljene) podatke o Vašim posetima našim internet stranicama. Kolačić sesije postavlja se iznova sa svakim psoetom i ističe nakon što napustite našu internet stranicu. Nadalje, SAS postavlja privremeni kolačić koji nam omogućava da Vas putem ID-a kolačića u pseudonimiziranom obliku identifikujemo kao ponovnog posetionca naših internet stranica. Maksimalno ograničenje za pohranjivanje ovde postavljenih kolačića iznosi 2 godine. Ukoliko ste pristali na korištenje SAS-a kao statističke tehnologije (SAS odjavljeni posetioci), podaci prikupljeni na temelju Vaše dozvole biće Vam dodeljeni kao prijavljenom 'Moj dm' korisniku. Ukoliko ste prijavljeni na svoj 'Moj dm' nalog, obrada se temelji na 12 tačka 6) ZZPLi u skladu sa § 6 stav 1 f) GDPR. Uz navedeno koristimo tehnologije društva Dynamic Yield GmbH kako bismo razumeli koje Vas stranice i usluge najviše zanimaju te kako bismo mogli da Vam prikažemo odgovarajuće sadržaje na našim internet stranicama. Osim toga, A/B testovi se sprovode pomoću Dynamic Yield tehnologije. U tu svrhu, između ostalog, koristi sesijske kolačiće. Dynamic Yield postavlja privremeni kolačić koji nam omogućuje da Vas putem ID-a kolačića u pseudonimiziranom obliku identifikujemo kao ponovnog posetioca naših internet stranica. Maksimalno ograničenje za pohranjivanje ovde postavljenih kolačića iznosi 1 godinu. Ukoliko ste pristali na korišćenje Dynamic Yielda kao statističke tehnologije (Dynamic Yield odjavljeni posetiocu), podaci prikupljeni putem Vaše dozvole biće Vam dodijeljeni kao prijavljenom 'Moj dm' korisniku. Ukoliko ste prijavljeni na svoj 'Moj dm' nalog, obrada se vrši na osnovu 12 tačka 6) ZZPLi u skladu sa § 6 stav 1 f) GDPR.

Upravljajte svojim saglasnostima klikom na ovom linku..

1. Tehnički neophodne tehnologije

Ove tehnologije omogućavaju pružanje osnovnih funkcija i neophodne su za besprekoran rad našeg veb-sajta.

a. Obaveštenje o saglasnosti Usercentrics

Za obaveštenja o saglasnostima koristi se platforma Usercentrics. Pravni osnov za to je član 12 tačka 3) ZZPL odnosno član 6 stav 1 c) GDPR.

b. Datadog

Kako bismo obezbedili tehničku stabilnost naših Cloud aplikacija, identifikovali i analizirali probleme sa performansama, koristimo alat za praćenje i izveštavanje Datadog. On omogućava nadzor nad serverima, bazama podataka, alatima i servisima preko platforme za analizu podataka zasnovanu na softveru kao usluzi.

Pravni osnov za to je naš preovlađujući legitimni interes (član 12 tačka 6) ZZPL i član 6 stav 1 f) GDPR) da stalno unapređujemo i razvijamo svoje aplikacije.

c. Mapbox

Stavljamo Vam na raspolaganje funkciju za pronalaženje dm prodavnica, kao i druge pretrage naših prodavnica (na primer, za specijalne proizvode, asortimane ili servise) na dm.rs. Koristimo mape sa Mapbox.com (Mapbox Inc.) za prikaz lokacija na interaktivnoj mapi.

Pri korišćenju funkcije za pronalaženje naših prodavnica pristupamo informacijama o lokacijama sa vašeg krajnjeg uređaja. Ove informacije koristimo isključivo za to da vas lociramo na mapi i pokažemo vam najbliže prodavnice. Određivanje lokacije možete potpuno da isključite deaktiviranjem servisa za lociranje na vašem krajnjem uređaju. U zavisnosti od uređaja, po potrebi unapred može da bude zatražena vaša eksplicitna saglasnost za korišćenje vaše lokacije. Inače, u bilo kom trenutku možete da kontrolišete pristup funkciji za otkrivanje lokacije vašeg uređaja tako što ćete da deaktivirate funkciju u podešavanjima uređaja (povlačenje saglasnosti). Imajte u vidu da kada uključite funkciju GPS lokatora, druge aplikacije takođe mogu da pristupe vašoj lokaciji. Na osnovu ovih podataka se ne sastavlja profil kretanja.

Pravni osnov za korišćenje Mapbox-a je naš preovlađujući legitimni interes prema članu 12 tačka 6) ZZPL i članu 6 stav 1 f) GDPR da vam obezbedimo našu funkciju za pronalaženje prodavnica i druge pretrage naših prodavnica kako biste naše servise mogli da pronađete na najbolji mogući način.

Ukoliko se prema smernicama provajdera vašeg operativnog sistema od vas posebno zatraži saglasnost, pravni osnov za obradu je član 12 tačka 1) ZZPL odnosno član 6 stav 1 a) GDPR. Ovu saglasnost možete da povučete u bilo kom trenutku prema gore navedenim opcijama.

d. SAS Institute (logged in customers (prijavljeni kupci))

Koristimo tehnologiju praćenja firme SAS Institute GmbH kako bismo vam pružili najbolju moguću podršku kao deo ispunjavanja ugovornih obaveza za Moj dm korisnički nalog. Ova tehnologija nam pomaže da razumemo koje stranice i koji servisi su posebno atraktivni za vas, koji proizvodi vas najviše interesuju i koje ponude treba da vam obezbedimo. U tu svrhu, SAS preko vašeg pregledača postavlja sesijski kolačić u naše ime. Sesijski kolačić nam omogućava da istovremeno evidentiramo vašu posetu na više internet stranica. Sesijski kolačić se postavlja ponovo pri svakoj poseti i ističe nakon napuštanja naših internet stranica. SAS takođe postavlja privremeni kolačić koji nam omogućava da vas pseudonimizovano identifikujemo koristeći ID kolačića kao posetioca koji se vraća na naše internet stranice.

Ukoliko ste prijavljeni na svoj Moj dm nalog, obrada se odvija na osnovu člana 12 tačka 2) ZZPL odnosno člana 6 stav 1 b) GDPR.

e. reCAPTCHA

Na našim internet stranicama u određenim slučajevima, kao što je popunjavanje formulara, koristimo servis reCAPTCHA ponuđača Google Ireland Limited. Njegova svrha je prvenstveno razlikovanje ličnih unosa podataka od automatizovane, mašinske obrade.

Pravni osnov za obradu podataka u vezi sa korišćenjem ovog servisa je član 12 tačka 6) ZZPL odnosno član 6 stav 1 f) GDPR, zasnovan na našem preovlađujućem legitimnom interesu da osiguramo bezbednost naših IT sistema na najbolji mogući način odnosno da sprečimo smetnje na našim internet stranicama usled napada.

2. Statistika

Statističke tehnologije prikupljaju informacije anonimno. Ove informacije nam pomažu da razumemo kako se koriste naše internet stranice dm kako bismo konstantno optimizovali svoju ponudu. Ove tehnologije koristimo samo ukoliko nam date svoju saglasnost. Pravni osnov za ovo je uvek Vaša saglasnost prema članu 12 tačka 1) ZZPL odnosno članu 6 stav 1 a) GDPR. Vaša saglasnost je dobrovoljna i može da se povuče u bilo kom trenutku sa dejstvom za budućnost putem upravljanja saglasnostima.

a. SAS Institute Inc. (logged out customers (kupci koji nisu prijavljeni))

Ukoliko se krećete izvan svog Moj dm naloga, SAS tehnologiju primenjujemo samo ako ste dali svoju saglasnost za to. Ova tehnologija nam pomaže da razumemo koje stranice i koji servisi su posebno atraktivni za vas, koji proizvodi vas najviše interesuju i koje ponude treba da vam obezbedimo. Ukoliko Moj dm korisnički nalog kreirate kasnije, informacije prikupljene putem funkcije SAS biće dodeljene vašem korisničkom nalogu.
Pored toga, uzmite u obzir informacije o funkciji SAS pod tehnički neophodnim kolačićima i tehnologijama.

b. Dynamic Yield (neprijavljeni korisnici)

Ako se krećete izvan svog 'Moj dm' naloga, tehnologiju Dynamic Yield koristimo samo ako ste dali svoj pristanak za to. Tehnologija nam pomaže da razumemo koje stranice i usluge su Vam posebno privlačne kako bismo mogli da Vam prikažemo odgovarajuće sadržaje na našim internet stranicama. Navedeno se takođe koristi za sprovođenje A/B testova. Ukoliko u kasnijem trenutku kreirate 'Moj dm' korisnički nalog, podaci prikupljeni putem Dynamic Yielda biće dodijeljeni Vašem korisničkom nalogu. Takođe Vas molimo da obratite pažnju na gore navedene informacije o Dynamic Yield-u.

3. Proširene funkcije

Ukoliko nam date svoju saglasnost, možete da koristite sledeće proširene funkcije. Pravni osnov za to je uvek vaša saglasnost prema članu 12 tačka 1) ZZPL odnosno članu 6 stav 1 a) GDPR. Vaša saglasnost je dobrovoljna i može da se povuče u bilo kom trenutku sa dejstvom za budućnost putem upravljanja saglasnostima.

a. BazaarVoice

Koristimo usluge kompanije Bazaarvoice Inc. kako bismo obezbedili funkciju za ocenjivanje i za analizu ocena. Ocenjivanje je, naravno, dobrovoljno i može da se sprovede navođenjem nadimka. Ne morate da navedete svoje ime i prezime. Obrada u ovom slučaju se zasniva isključivo na vašoj saglasnosti u skladu sa članom 12 tačka 1) ZZPL odnosno članom 6 stav 1 1) GDPR. Naš pružalac usluga Bazaarvoice obrađuje vaše podatke po potrebi i u SAD. U vezi sa tim sa kompanijom Bazaarvoice smo sklopili Standardne ugovorne klauzule o o zaštiti podataka.

b. Algolia

Za optimizaciju rezultata pretraživanja koristimo tehnologije praćenja Algolia SAS. Rezultati pretrage koriste se za stranice rezultata pretrage, stranice pregleda proizvoda, redakcijske stranice i za predloge pretrage.

Putem praćenja korisnik dobija rezultate pretrage koji su relevantniji za njega odnosno prilagođeni lično njemu. Korisniku prilikom pozivanja internet stranice ili dodeljujemo nasumičan ID. Ostale pristupne podatke (naročito IP adresu) anonimizujemo na našim serverima. Algolia od nas dobija tehničke informacije (podatke za povezivanje, zemlju upita, korisničke statistike u vezi sa pretragom), nasumično generisani ID i IP adresu koji se neposredno anonimizuju.

Takođe pamtimo nasumično generisani ID za buduće sesije korisnika u pregledaču kako bi korisnik i ubuduće mogao da profitira od relevantnih rezultata pretrage. U tu svrhu u Vaš pregledač postavljamo privremeni kolačić koji nam omogućava da vas pseudonimizovano identifikujemo na osnovu ID-a kolačića kao posetioca koji se vraća na naše internet stranice.

c. YouTube

Na nekim mestima na našim internet stranicama umetnuli smo video zapise ponuđača YouTube, LLC, ćerka kompanije kompanije Google Inc, odnosno ponuđača Google Ireland Limited.

Naše YouTube video zapise integrisali smo sa proširenim režimom zaštite podataka.

U ovom slučaju YouTube ne dobija informacije o posetiocima osim ako ne pogledaju video.

O mogućem prikupljanju i korišćenju vaših podataka u tom slučaju od strane YouTube-a nemamo saznanja i samim tim nikakav uticaj na to.

4. Marketing

Pomoću ovih tehnologija možemo da razumemo koji sadržaji su relevantni za vas. Tako ubuduće možemo da vam se obratimo na način koji je prilagođen vašim potrebama na našim i na eksternim onlajn nastupima.
Tehnologije se primenjuju samo ukoliko ste u okviru našeg upravljanja saglasnostima dali svoju saglasnost (član 12 tačka 1 ZZPL odnosno član 6 stav 1 a) GDPR). Vaša saglasnost je dobrovoljna i može da se povuče u bilo kom trenutku sa dejstvom za budućnost putem upravljanja saglasnostima.

a. ChannelAdvisor

Koristimo program za praćenje konverzija kompanije ChannelAdvisor.

Kada kliknete na oglas dm-a koji je prikazan na trećim stranicama (na primer, Google) odnosno na link ka dm online shop-u sa nekog brend veb-sajta na koji ima oznaku za praćenje konverzija, na vaš računar se postavlja kolačić za praćenje konverzija.

Pomoću kolačića konverzije evidentiraju se porudžbine i registracije na našim internet stranicama koje su obavljene nakon klika na oglas odnosno link. Ovo služi isključivo za optimizaciju oglasa/linkova, njihovog ocenjivanja i u svrhu obračuna.

b. ChannelSight

Ako ste dali saglasnost, koristimo program za praćenje konverzija kompanije ChannelSight.

Ako na stranicama trećih strana (npr. Google) kliknete na objavljeni oglas dm-a ili na stranici nekog brenda koja ima oznaku ClickID (ClickID Tag) kliknete na link koja vodi na dm online shop-u, na Vaše će se računar postaviti kolačić za praćenje konverzije.

Pomoću kolačića konverzije evidentiraju se porudžbine i registracije na našim internet stranicama koje su obavljene nakon klika na oglas odnosno link. Ovo služi isključivo za optimizaciju oglasa/linkova, njihovog ocenjivanja i u svrhu obračuna.

c. Facebook piksel

Facebook piksel prvenstveno služi za to da se korisnicima ovih internet stranica za vreme posete društvenoj mreži Facebook (i pridruženoj društvenoj mreži Instagram) prezentuju reklamni oglasi u skladu sa njihovim interesovanjima („Ads“) na Facebook-u, Instagramu i na Facebook reklamnoj mreži (Audience Network), što znači i na drugim internet stranicama, kao i da se izmeri i optimizuje efekat ovih reklamnih oglasa na konverzije. Ovde koristimo i funkciju Facebook-a Custom Audience zasnovanu na veb-sajtu da bismo podelili ciljne grupe sa zainteresovanim partnerima. Pritom se dele isključivo naziv i veličina ciljnih grupa kako bi se omogućilo prikazivanje oglasa u skladu sa interesovanjima. Sa partnerima se ne razmenjuju lični i/ili statistički podaci.

U tu svrhu se na internet stranicama dm.rs implementira odgovarajuća Facebook oznaka. Putem ove oznake se pri poseti odgovarajućoj internet stranici uspostavlja direktna veza sa Facebook serverima. Pritom se na Facebook server prenosi informacija da ste posetili ovu internet stranicu i kako ste se ponašali na internet stranicama. Facebook dodeljuje ove informacije ličnom Facebook korisničkom nalogu. Kada posetite društvene mreže Facebook, Instagram ili stranicu partnera mreže Facebook Audience, prikazuju vam se personalizovani oglasi povezani sa vašim interesovanjima.
Između Facebook-a i nas postoje – u zavisnosti od konkretne svrhe obrade – različiti odnosi u pogledu zakonske zaštite podataka:

 • Facebook Ireland je naš obrađivač podataka u vezi sa obradom stvarnih ličnih podataka za usluge merenja i analize.
 • Facebook Ireland i mi smo zajednički odgovorna lica u pogledu obrade stvarnih ličnih podataka za kreiranje ciljnih grupa kojima možemo da se obratimo, dostavljanje komercijalnih i transakcionih poruka i za personalizaciju funkcija i sadržaja, kao i za poboljšanje i osiguravanje Facebook proizvoda. Sporazum o određivanju međusobnih odgovornosti radi pridržavanja sa odredbama ZZPL i GDPR koji je zaključen između nas i Facebook Ireland u tom kontekstu pročitajte ovde. U okviru zajedničke obrade vaših ličnih podataka ugovorili smo sa Facebook-om da je prvenstveno Facebook odgovoran za to da vam pruži informacije o obradi podataka i da vam omogući da ostvarite prava koja vam pripadaju prema ZZPL i GDPR kao lica čiji se podaci obrađuju. Ovde se takođe nalaze detaljnije informacije o obradi ličnih podataka na Facebook-u – između ostalog o pravnom osnovu obrade podataka i kako možete da ostvarite svoja prava kao lica čiji podaci se obrađuju na Facebook-u.
 • U ostalim slučajevima, za obradu ličnih podataka odgovorni smo i Facebook Ireland i mi.

d. Google Ads Conversion Tracking

Google Conversion Tracking je analitička usluga kompanije Google Ireland Limited.

Kada preko Google oglasa dođete na naše internet stranice, Google postavlja kolačić na vaš uređaj (kolačić konverzije).

On ne služi za ličnu identifikaciju. Ukoliko kolačić prilikom posete određenim stranicama kod nas još uvek nije istekao, mi i Google možemo da prepoznamo da je neko kliknuo na oglas i da je na taj način preusmeren na naše internet stranice. Svaki Google Ads klijent dobija drugi kolačić. Zbog toga kolačići ne mogu da se prate preko veb-sajtova Google Ads klijenata.
Informacije koje su prikupljene kroz kolačić konverzije služe za to da se kreiraju statistike konverzije za Google Ads klijente koji su se odlučili za Conversion Tracking (praćenje konverzije). Kao Google Ads klijent, mi saznajemo ukupan broj korisnika koji su kliknuli na oglas i koji su preusmereni na stranicu koja ima oznaku za Conversion Tracking (praćenje konverzije). Međutim, ne dobijamo informacije kojima bi korisnici mogli da budu lično identifikovani.

e. Google Ads Remarketing

Koristimo remarketing tehnologiju kompanije Google Ireland Limited kako bismo se ponovo obratili korisnicima koji su već posetili naše internet stranice oglasom koji je bazirana na njihovim interesovanjima na stranicama Google partnerske mreže.

Pomoću kolačića možemo da analiziramo vaša interesovanja prilikom posete našim internet stranicama, a zatim ih iskoristimo za relevantno oglašavanje proizvoda. Naši oglasi vam se prikazuju, ukoliko odgovaraju vašim interesovanjima, ne samo kada se krećete na našim internet stranicama, već i kada posetite internet stranicu Google-a odnosno internet stranicu na Google partnerskoj mreži. Mi prenosimo odgovarajuće podatke Google-u. Oglasi/sredstva oglašavanja mogu da sadrže, na primer, proizvode koje ste prethodno pogledali na našim internet stranicama.
Ukoliko ste dali saglasnost da Google poveže istoriju vašeg veb pregledača i pregledača aplikacije sa vašim Google nalogom i koristi informacije sa vašeg Google naloga za personalizaciju oglasa, Google koristi ove podatke za retargeting na više uređaja. Ukoliko ste u ovom slučaju tokom posete našim internet stranicama prijavljeni na Google, Google koristi vaše podatke zajedno sa Google korisničkim podacima za kreiranje i definisanje lista ciljnih grupa za retargetiranje na više uređaja. U tu svrhu, vaši lični podaci koji se nalaze na Google-u privremeno se povezuju sa Google korisničkim podacima kako bi se napravile ciljne grupe.

f. Hurra.com

Koristimo program za praćenje konverzija kompanije Hurra Communications GmbH. Kada kliknete na oglas dm-a oglas koji je prikazan na trećim stranicama (na primer, Google) odnosno na link ka dm online shop-u sa stranice brenda koji ima oznaku za praćenje konverzija, na vaš računar se postavlja kolačić za praćenje konverzija. Pomoću kolačića konverzije evidentiraju se porudžbine i registracije na dm.rs koje su obavljene nakon klika na oglas odnosno link. Ovo služi isključivo za optimizaciju oglasa/linkova, njihovo ocenjivanje i u svrhu obračuna. Mi ne dobijamo lične podatke i ne možemo lično da identifikujemo korisnika. Ove kolačiće koristimo za analizu, ne odvija se marketing putem ovih podataka specijalno prilagođen pojedinačnom korisniku. Operateri trećih stranica dobijaju ukupan broj korisnika koji su kliknuli na oglas odnosno kupili njihov proizvod, kao i u slučaju zaključenja kupovine IP adresu kupca i informacije o proizvodima i vrednosti robe.

g. CommerceConnector

Koristimo program za praćenje konverzija kompanije CommerceConnector.
Kada kliknete na oglas dm-a koji je prikazan na trećim stranicama (na primer, Google) odnosno na link ka dm online shop-u sa stranice brenda koji ima oznaku za praćenje konverzija, na vaš računar se postavlja kolačić za praćenje konverzija.

Pomoću kolačića konverzije beleže se prvenstveno porudžbine i registracije na našim internet stranicama koje su obavljene nakon klika na oglas odnosno link. Ovo služi isključivo za optimizaciju oglasa/linkova, njihovo ocenjivanje i u svrhu obračuna. Pritom ne dobijamo lične podatke i ne možemo lično da identifikujemo korisnika.

5. Kolačići i druge tehnologije, opoziv i prigovor

Detaljne informacije o kolačićima i ostalim tehnologijama koje se koriste, kao i o mogućnostima izbora i poništavanja izbora nalaze se u našem obaveštenju o kolačićima.

Upravljajte svojim saglasnostima klikom na ovom linku..

Dodatne mogućnosti deaktivacije nalaze se u nastavku:

 • U svom pregledaču možete sami da definišete svoje preferencije za kolačiće odnosno praćenje u odgovarajućim podešavanjima.
 • Putem stranice koja se nalazi ovde možete, na primer, da pristupite mehanizmu koji vam dozvoljava da izaberete koja od navedenih kompanija sme da postavi kolačiće i druge tehnologije u svrhu personalizacije i analize na vaš pregledač.
 • Informacije i opcije za deaktiviranje personalizovanog oglašavanja na Google-u pronađite ovde. Potrebno je da budete prijavljeni na Google.
 • Korisnici takođe mogu da deaktiviraju Google oglase u celosti ili delimično ovde u skladu sa pregledačem odnosno uređajem.
 • Retargeting funkciju Facebook-a takođe možete da deaktivirate. Informacije i opcije za deaktivaciju na Facebook-u pronađite pod retargeting funkcijom „Custom Audiences“, možete da joj pristupite ovde. Za to je potrebno da budete prijavljeni na Facebook.

IV. „Moj dm“ nalog / Gost

1. Opis i obim obrade podataka

a. „Moj dm“ nalog

Možete da se registrujete za naš korisnički nalog (u daljem tekstu „Moj dm nalog“). Na vašem „Moj dm“ nalogu nemate samo asistenciju za sva pitanja vezana za kupovinu u dm online prodavnici, nego uživate personalizovanu asistenciju i dobijate npr. vama prilagođene preporuke za proizvode i Newsletter (ukoliko za njih date ili ste dali svoju saglasnost), personalizovane sadržaje, udobnije vršenje porudžbina, informacije o dm prodavnicama itd.

U posebnoj meri možete:

 • jednostavno i brzo da izvršite porudžbine putem imejl-adrese i lozinke
 • da kontrolišete svoje lične podatke kao što su adresa, imejl-adresa i lozinka
 • da imate kontrolu nad svojim korisničkim računom
 • da izvršite porudžbine brže i ugodnije tako što ćemo vam mi ponuditi poslednje korišćene adrese kao i sredstva plaćanja
 • da imate mogućnost uvida i eventualne obrade svih porudžbina kao i statusa porudžbina
 • da dobijate personalizovane preporuke proizvoda kao i savetodavne sadržaje
 • da upravljate svojim newsletterom
 • da učestvujete u individualno nagradnim konkursima i testiranjima proizvoda
 • da dobijate informacije o pogodnostima u dm prodavnicama u vašoj blizini
 • da koristite opšte dm-usluge kao i usluge koje su prilagođene vašem korisničkom računu npr. funkcija „Moji proizvodi“, funkcija „Moja lista želja“, itd.

Na našim internet-stranicama možete da se registrujete za „Moj dm“ nalog uz navođenje ličnih podataka: Sledeći podaci se prikupljaju u okviru procesa registracije kao i kupovine:

 • Oslovljavanje
 • Prezime i ime
 • imejl-adresa
 • Adresa/adrese za dostavu, adresa za dostavu računa
 • Datum rođenja
 • Lozinka
 • Detalji o porudžbini
 • Podaci o plaćanju

U trenutku registracije dodatno se memorišu sledeći podaci:

 • Vaša IP adresa (anonimno)
 • Datum i vreme registracije kao i kupovine.

Podaci koje ste uneli čuvaju se kao parametri za vašu sledeću porudžbinu. Pravni osnov za to je naš legitimni interes shodno članu 12, tačka 6) ZZPL odnosno § 6 stav 1 f) GDPR da vam preuzimanjem vaših poslednjih unetih podataka o adresi i preferiranom načinu plaćanja ponudimo više komfora pri budućim porudžbinama.

Ako porudžbinu vratite u roku za odustanak od ugovora, zbog zakonskih obaveza moraćemo da prikupimo sledeće podatke (ovi podaci ne dodaju se na vaš Moj dm nalog):

 • Lični podaci (broj pasoša ili broj lične karte)

Podaci koji se obrađuju zbog zakonske obaveze u vezi sa vašom porudžbinom odnosno odustankom od iste se obrađuju na osnovu člana 12, tačka 3) ZZPL odnosno član 6 stav 1 c) GDPR i obrađuju se u svrhu poštovanja naših zakonskih obaveza..

b. Gost

Pored mogućnosti da preko „Moj dm“ naloga poručujete robu u našoj online prodavnici, imate dodatnu mogućnost da vršite online kupovinu kao gost. Za vašu porudžbinu potrebni su nam vaši tačni podaci o imenu, adresi, datumu rođenja i načinu plaćanja. vaša imejl-adresa služi kao sredstvo komunikacije.
U okviru kupovine prikupljaju se sledeći podaci:

 • Oslovljavanje
 • Ime i prezime
 • imejl-adresa
 • Adresa za isporuku, adresa za dostavu računa
 • Datum rođenja
 • Lozinka
 • Detalji o porudžbini
 • Podaci o plaćanju

U trenutku kupovine dodatno se memorišu sledeći podaci:

 • Vaša IP adresa (anonimno)
 • Datum i vreme kupovine.

Ako porudžbinu vratite u roku za odustanak od ugovora, zbog zakonskih obaveza moraćemo da prikupimo sledeće podatke (ovi podaci ne dodaju se na vaš Moj dm nalog):

 • Lični podaci (broj pasoša ili broj lične karte)

Podaci koji se obrađuju zbog zakonske obaveze u vezi sa vašom porudžbinom odnosno odustankom od iste se obrađuju na osnovu člana 12, tačka 3) ZZPL odnosno član 6 stav 1 c) GDPR i obrađuju se u svrhu poštovanja naših zakonskih obaveza

2. Isporuka u dm prodavnicu

Za isporuke u željenu dm prodavnicu važe sledeći uslovi: Porudžbina se predaje kupcu ili licu koje je kupac ovlastio na odgovarajući način i uz prethodno pokazivanje mejla o isporuci robe u dm prodavnici. Ovlašćeno lice je prilikom preuzimanja robe dužno da predoči odgovarajuće ovlašćenje kupca sa navedenim brojem pošiljke ili mejl o preuzimanju koji je dm dostavio sa sadržajem da je porudžbina stigla u izabranu dm prodavnicu. dm zadržava pravo da utvrdi identitet kupca ili ovlašćenog lica (posredstvom lične isprave). Pravni osnov za obradu ovih podataka je član 12 tačka 2) ZZPL odnosno § 6 stav 1 b) GDPR , a obrada se vrši u svrhu izvršenja ugovora o prodaji na daljinu.

3. Načini plaćanja

Za Vašu kupovinu u našoj online prodavnici nudimo Vam sledeće mogućnosti plaćanjaplaćanje pouzećem, kreditna i debitna kartica (Master, Visa Electron), Apple Pay, Google Pay. Zadržavamo pravo da prilikom svake kupovine određene načine plaćanja ne ponudimo i da uputimo na druge načine plaćanja koji su trenutno dostupni na našoj online prodavnici.

Brisanje podataka se na osnovu zakonskih obaveza zasnovanih na propisima poreskog, racunovodstvenog i trgovinskog prava vrši po pravilu nakon 5 godina.

a. Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka pri izboru kreditne ili debitne kartice kao načina plaćanja

Prilikom plaćanja kreditnom ili debitnom karticom prikupljamo i obrađujemo lične podatke i prenosimo ih instituciji koja izdaje kartice radi realizacije plaćanja i radi ispunjavanja zakonskih zahteva kao npr. radi autentifikacije klijenta shodno Zakonu o platnim uslugama i pravilima kartičnih organizacija.

Prikupljaju se podaci o broju kreditne ili debitne kartice, identifikacionom broju kartice, datumu isteka kreditne ili debitne kartice (mesec i godina), zemlji porekla kreditne ili debitne kartice, broju porudžbine, imejl-adresi kupca, broju kupca, adresi (ulica, dodatni podaci uz adresu, poštanski broj, grad i država).

Prenos podataka o plaćanju vrši se u posebnoj meri radi realizacije plaćanja i u zakonski propisane svrhe kao npr. za borbu protiv pranja novca i radi krivičnog gonjenja. Pravni osnov za obradu podataka: član 12 tačka 2) ZZPL odnosno § 6 stav 1 b) GDPR radi provere i realizacije vašeg plaćanja nama kao trgovcu.

Nakon obavljenog postupka plaćanja Vaši podaci se shodno zakonskim rokovima čuvaju i nakon toga brišu, član 12 tačka 3) ZZPL odnosno § 6 stav 1 c) GDPR. Obrada podataka na osnovu zakonskih propisa (npr. propisi o pranju novca) koja prevazilazi ovaj okvir ostaje nedotaknuta.

Mi u funkciji trgovca sarađujemo u slučaju plaćanja kreditnom ili debitnom karticom sa jednom ili sa nekoliko banaka koje su u funkciji prihvatilaca platne kartice. Prihvatioci platne kartice su shodno Zakonu o platnim uslugama regulisani pružaoci platnih usluga koji za nas sprovode prijem i obračun postupaka plaćanja. Mi i prihvatioci platnih kartica smo odvojeno odgovorna lica za obradu podataka u sopstvenom tehničkom području uticaja podataka tj. mi smo odgovorni za našu internu mrežu do bezbednog prenosa putem interneta.

Sarađujemo između ostalog sa dole navedenim pružaocima platnih usluga (prihvatioci platnih kartica):

Computop Paygate GmbH
Schwarzenbergstraße 4
96050 Bamberg, Deutschland
Email: Datenschutz@DPOservice.de

Raiffeisen banka a.d.
Djordja Stanojevića 16, 11070 Novi Beograd, Srbija
www.raiffeisenbank.rs
E-mail: erne.mraznica@raiffeisenbank.rs

Ako koristite Google Pay ili Apple Pay, prikupljamo i obrađujemo lične podatke kao kod standardnog plaćanja kreditnom karticom i prenosimo ih instituciji koja izdaje kartice radi realizacije plaćanja i radi ispunjavanja zakonskih zahteva. Ne vršimo prenos nikakvih ličnih podataka Google-u ili Apple-u. Više informacija o politikama privatnosti ćete za Google pronaći ovde, a za Apple ovde.

4. Prenos Vaše imejl-adrese kao i broja telefona pružaocima poštanskih usluga radi obaveštenja o datumu dostave

a. Opis i obim obrade podataka

Ukoliko izvršite porudžbinu proizvoda preko naše dm online prodavnice i poručeni proizvodi Vam se isporučuju (na primer na Vašu kućnu adresu, u paketomat ili u dm prodavnicu), posredstvom Vaše imejl-adrese i eventualno i broja telefona primićete svoju potvrdu o porudžbini i o otpremanju kao i – u zavisnosti od pružaoca transportne usluge – obaveštenje o najavi paketa kao i o mogućim opcijama dostave.

b. Pravni osnov i brisanje

Pravni osnov za prenos imejl-adrese i broja telefona odgovarajućem pružaocu usluge za dostavu paketa kao i za njihovo korišćenje jeste član 12 tačka 2) ZZPL odnosno § 6 stav 1 b) GDPR na osnovu Vaše kupovine kao i član 12 tačka 6) ZZPL odnosno § 6 stav 1 f) naš legitimni interes da našu uslugu obaveštavanja ponudimo i našim kupcima i na taj način otpremanje i dostavu u maksimalnoj meri prilagodimo kupcima.

Preneti podaci će biti izbrisani od strane odgovarajućeg pružaoca usluge ukoliko je bilo moguće isporučiti paket i ukoliko ne postoje druge zakonske norme za duže čuvanje Vaših podataka.

5. Newsletter putem e-maila

a. Reklamni Newsletter

Newsletter sa reklamama šaljemo putem e-maila samo ukoliko ste Vi prethodno u okviru registracije ili na Vašem „Moj dm“ nalogu izričito potvrdili da treba da aktiviramo službu newslettera. Pravni osnov za dostavu newslettera jeste član 12 tačka 1) ZZPL odnosno § 6 stav 1 a) GDPR, odnosno Vaša saglasnost.

Ukoliko ste dali svoju saglasnost za dostavu jednog ili više newslettera, informacije o ponašanju korisnika, dakle na koje ste proizvode iz newslettera kliknuli, povezuju se sa Vašim „Moj dm“ nalogom i koriste se za to da Vam se dostavljaju informacije koje su još preciznije prilagođene Vama. Pravni osnov za to je član 12 tačka 2) ZZPL odnosno § 6 stav 1 b) GDPR.

Ukoliko kasnije ne želite više da primate newsletter u svakom trenutku možete da povučete svoju saglasnost za primanje newslettera, a da pri tome ne nastaju nikakvi drugi troškovi za kupca. Kliknite na link za odjavu koji možete da nađete u svakom newsletteru, koristite funkciju odjave u Vašem „Moj dm“ nalogu ili kontaktirajte naš servis za kupce posredstvom kontakt formulara. Informacije tj. sakupljanje informacija koje su prikupljene preko newslettera odmah će Vam biti obustavljena. Podaci koje smo preuzeli preko newslettera i rasporedili uz Vaš „Moj dm“ nalog će biti izbrisani ukoliko Vi izbrišete svoj „Moj dm“ nalog.

b. Newsletter za informacije tj. usluge

Na osnovu npr. povlačenja proizvoda (iz prodaje) u obavezi smo da Vas informišemo o tome. U ovom slučaju dobijate e-mailove sa informacijama bez obzira što niste dali svoju saglasnost. Obrada kontaktnih podataka kojima dm raspolaže na osnovu Vaše porudžbine ima svoj pravni osnov u članu 12 tačka 2) ZZPL odnosno § 6 stav 1 b) GDPR.

6. Nagradni konkursi

a. Opis i obim obrade podataka

Posredstvom Vašeg „Moj dm“ naloga, ali i drugim putem (online, offline u štampanim medijima) nudimo Vam učešće u nagradnim konkursima koje organizujemo. Nagrade principijelno mi šaljemo Vama. Ukoliko u pojedinačnom slučaju zbog vrste nagrade to nije moguće, na primer zbog toga što je potrebno uspostavljanje direktnog kontakta sa našim nagrađenim kupcem ili paket ne treba da bude ugrožen zbog dodatnih transportnih puteva, u iznimnim slučajevima prenosimo Vaše podatke našem odgovarajućem kooperativnom partneru. Ovaj partner je naveden u odgovarajućem nagradnom konkursu.

Ukoliko učestvujete u nagradnom konkursu, u svrhu realizacije nagradnog konkursa dm može obrađivati sledeće podatke, u zavisnosti od vrste svakog pojedinačnog nagradnog konkursa:

 • Oslovljavanje
 • Ime i prezime
 • Imejl-adresa
 • Datum rođenja
 • Adresa (zemlja, ulica, broj/sprat/vrata, poštanski broj, mesto)

Realizacija nagradnog konkursa sledi uz garantovanje poštenog postupka izvlačenja posredstvom kolačića za analizu. Ukoliko ste uložili prigovor za upotrebu kolačića, učešće u nagradnom konkursu iz tehničkih razloga nije moguće. Detaljne informacije možete da nađete u poglavlju B. III.5.

b. Pravni osnov i brisanje

Podatke navedene u okviru učešća u nagradnom konkursukoristimo isključivo za realizaciju nagradnog konkursa. Pravni osnov za obradu podataka u okviru nagradnog konkursa je član 12 tačka 2) ZZPL odnosno § 6 stav 1 b) GDPR. Vaši podaci se najkasnije 12 meseci nakon izvlačenja brišu osim ukoliko je kod nagradnog konkursa naveden duži vremenski period ili je na osnovu zakonskih propisa potreban duži rok čuvanja podataka. Pravni osnov za prenos podataka odgovarajućem kooperativnom partneru je član 12 tačka 2) ZZPL odnosno § 6 stav 1 b) GDPR.

7. Akcije testiranja proizvoda

a. Opis i obim obrade podataka

dm nudi zajedno sa svojim dobavljačima akcije testiranja proizvoda na ovoj web-stranici. Pri tome imate mogućnost da besplatno testirate proizvode naših dobavljača.

Ukoliko učestvujete u akciji testiranja proizvoda u svrhu realizacije akcije testiranja proizvoda dm može obrađivati sledeće podatke:

 • Oslovljavanje
 • Ime i prezime
 • imejl-adresa
 • Datum rođenja
 • Adresa (zemlja, ulica, broj/sprat/vrata, poštanski broj, mesto)

b. Pravni osnov i brisanje

Podaci koje ste naveli prenose se našim pružaocima poštanskih usluga kao i konfekcionerima isključivo radi otpremanja i konfekcioniranja. Nakon okončanja akcija testiranja proizvoda Vaši podaci se brišu osim ukoliko postoje zakonske obaveze čuvanja podataka.

Pravni osnov za korake obrade prilikom realizacije akcija testiranja proizvoda predstavlja shodno članu 12 tačka 2) ZZPL odnosno § 6 stav 1 b) GDPR, odnosno ugovor koji je sklopljen između Vas i dm. Ukoliko potrebne podatke ne stavite na raspolaganje učešće u akciji testiranja proizvoda nije moguće.

V. Kontaktni formulari i uspostavljanje kontakta

Molimo Vas da uz ovu temu pročitate informacije o zaštiti podataka o ličnosti o komunikaciji sa eksternim partnerima. Možete da ih nađete ovde.

VI. Buttons (dugmad) za društvene mreže, YouTube video zapisi i QR kodovi

a. Opis i obim obrade podataka

Na našim internet stranicama integrisana su dugmad (Buttons) za društvene mreže (Facebook, YouTube, Instagram i LinkedIn). Preko njih dolazite direktno na naše stranice na društvenim mrežama. Pored toga, na različitim mestima umetnuti su YouTube video zapisi koji su samo linkovani.

Oni su na naše internet stranice umetnuti samo kao link ka odgovarajućim uslugama. Nakon što kliknete na umetnutu grafiku odnosno umetnuti video, bićete preusmereni na stranicu relevantnog ponuđača, što znači da se informacije o korisniku tek tada prosleđuju relevantnom ponuđaču.

Pored toga, s vremena na vreme na različitim mestima na našim internet stranicama i oflajn stavljamo na raspolaganje QR kodove. Ovi QR kodovi predstavljaju linkove ka različitim internet stranicama. Nakon skeniranja QR koda otvara se internet stranica koja se nalazi iza njega. Tek tada se informacije o korisniku prosleđuju odgovarajućem ponuđaču stranice.

Informacije o postupanju sa vašim ličnim podacima pri korišćenju ovih veb-sajtova pročitajte u odredbama o zaštiti podataka ponuđača odnosno operatera stranice.

b. Opis i obim obrade podataka

Na osnovu našeg legitimnog interesa obrađujemo vaše podatke prema članu 12 tačka 6) ZZPL odnosno članu 6 stav 1 f) GDPR kako bismo vam stavili na raspolaganje ovu funkcionalnost.

VII. Bezbedni prenos podataka

Vaši lični podaci se kod nas prenose bezbedno šifriranjem. Pri tome koristimo TLS sistem za kodiranje. Pomoću tehničkih i organizacionih mera obezbeđujemo svoje internet-stranice i druge sisteme od gubitka, uništenja, pristupa, promena ili širenja Vaših podataka od strane neovlašćenih osoba.

VIII. dm-zajedno na dm.rs

1. Opis i obim obrade podataka

Imate mogućnost da se sa dm.rs preusmerite na dm-zajedno.rs. Ovde možete da se prijavite u zajednicu.

Molimo Vas da prilikom prijave pročitate pravne informacije kao npr. informacije o zaštiti podataka o ličnosti, uslovi korišćenja itd. koji su Vam stavljeni na raspolaganje.

2. Pravni osnov za obradu podataka

Bazirajući se na našem legitimnom interesu Vaše podatke obrađujemo shodno članu 12 tačka 6) ZZPL odnosno § 6 stav 1 f) GDPR da bismo Vam na raspolaganje stavili ovu funkciju.

IX. Karijera na dm.rs

1. Opis i obim obrade podataka

Imate mogućnost da se sa dm.rs preusmerite na dm-jobs.at. Ovde možete da se informišete o kompaniji dm kao poslodavcu kao i o raspisanim pozicijama. Nadalje možete preko ove stranice na različite načine da aplicirate kod dm.
Molimo Vas da prilikom prijave pročitate pravne informacije kao npr. Informacije o zaštiti podataka o ličnosti, uslovi korišćenja itd. koji su Vam stavljeni na raspolaganje.

2. Pravni osnov za obradu podataka

Bazirajući se na našem legitimnom interesu Vaše podatke obrađujemo shodno članu 12 tačka 6) ZZPL odnosno § 6 stav f) GDPR da bismo Vam na raspolaganje stavili ovu funkciju.

X. Active Beauty magazin na dm.rs

1. Opis i obim obrade podataka

Imate mogućnost da se sa dm.rs preusmerite na activebeauty.rs. Ovde možete da čitate naš magazin online, da se informišete o najrazličitijim temama kao npr. lepota kao i da učestvujete u nagradnim konkursima.

Molimo Vas da prilikom prijave pročitate pravne informacije kao npr. informacije o zaštiti podataka o ličnosti, uslovi korišćenja itd. koji su Vam stavljeni na raspolaganje.

2. Pravni osnov za obradu podataka

Bazirajući se na našem legitimnom interesu Vaše podatke obrađujemo shodno članu 12 tačka 6) ZZPL odnosno § 6 stav 1 f) GDPR da bismo Vam na raspolaganje stavili ovu funkciju.

XI. Ostale usluge

1. Opis i obim obrade podataka

Imate mogućnost da se sa dm.rs preusmerite na naše druge stranice tj. usluge.
Molimo Vas da u tu svrhu pročitate pravne informacije kao npr. informacije o zaštiti podataka o ličnosti, uslovi korišćenja itd. koji su Vam stavljeni na raspolaganje.

2. Pravni osnov za obradu podataka

Bazirajući se na našem legitimnom interesu Vaše podatke obrađujemo shodno članu 12 tačka 6) ZZPL § 6 stav 1 f) GDPR da bismo Vam na raspolaganje stavili ovu funkciju.

XII. Kategorije primalaca, prenošenje u druge države

U principu ne prenosimo Vaše podatke trećim licima osim ukoliko imamo zakonsku obavezu da to učinimo (npr. na zahtev organa za krivično gonjenje) ili ukoliko su nam Vaši podaci potrebni za obavljanje poslovnih aktivnosti ili u okviru realizacije nekog ugovora. To su npr. kompanije za pružanje usluga isporuke, plaćanja, upravljanja robom, realizacije porudžbina, ponuđači web-hostinga, agencije za komunikacije, interni, koncernski ili eksterni korisnički centri ili pružaoci IT-usluga. U svim ovim slučajevima striktno se pridržavamo zakonskih odredbi.

U ovom kontekstu podaci mogu da se prenose i u druge države u kojima gore navedeni ugovorni partneri eventualno imaju svoje sedište tj. obrađuju podatke. To su u prvom redu države Evropskog ekonomskog prostora (EEP), a povremeno i države izvan EEP. Takve zemlje mogu da imaju propise o zaštiti podataka o ličnosti koji su drugačiji i pružaju manju zaštitu od propisa EU. To može da ima za posledicu da Vaši podaci od strane vlasti mogu da budu obrađeni u svrhu kontrole i nadzora, potencijalno bez mogućnosti korišćenja pravnog leka. Za slučaj da se lični podaci obrađuju izvan EU i ne postoji odluka o prikladnosti Evropske komisije mi implementiramo pogodne bezbednosne mere uključujući ugovaranje klauzule o zaštiti podataka o ličnosti na nivou standarda EU.
Tekst klauzule o zaštiti podataka o ličnosti na nivou standarda EU možete da dobijete na internet stranicama Evropske komisije ovde.

C. Prava pojedinca i službenik za zaštitu podataka o ličnosti

I. Prava pojedinca

1. Opšte informacije

Naši posetioci imaju pravo na informaciju o obradi njihovih ličnih podataka, pravo na prenosivost podataka kao i eventualno pravo na brisanje, ispravku, ograničenje obrade i/ili prigovor protiv obrade kao i pravo na žalbu kancelariji Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije putem niže navedenih kontakt detalja:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar kralja Aleksandra 15 , 11120 Beograd Srbija
Email: office@poverenik.rs
Telefon: +381 11 3408 900
Faks: +381 11 3343 379

2. Posebne napomene o pravu na prigovor shodno članu 37 ZZPL odnosno § 21 GDPR

U svakom trenutku imate pravo da iz razloga koji proizlaze iz Vaše specifične situacije uložite prigovor protiv obrade Vaših ličnih podataka koja se obavlja u skladu sa članom 12 tačka 6) ZZPL odnosno § 6 stav 1 f) GDPR. To važi takođe za profilisanje koje se oslanja na ovaj pravni osnov član 4 tačka 5 ZZPL odnosno § 4 br. 4 GDPR.

Ukoliko uložite prigovor mi više nećemo obrađivati Vaše lične podatke osim ukoliko možemo da predočimo prinudne razloge za obradu koji pretežu nad Vašim interesima, pravima i slobodama ili ukoliko obrada služi postavljanju, realizaciji ili odbrani pravnih zahteva. Ukoliko je Vaš prigovor usmeren protiv obrade podataka u reklamne svrhe na osnovu člana 12 tačka 6) ZZPL odnosno § 6 stav 1 f) GDPR mi ćemo obradu bez dalje provere odmah obustaviti. To važi takođe za profilisanje koje se obavlja u takvom kontekstu.

II. Službenik za zaštitu podataka o ličnosti

Upite u vezi sa zaštitom podataka ili Vašim ličnim podacima možete da uputite našem službeniku za zaštitu podataka o ličnosti: Agencija ABSOLUT SUPPORT Beograd
elektronska pošta na e mail: dm@dpo-gdpr.rs ili info@dm.rs ili poštom na adresu:

dm drogerie markt d.o.o.
Tim za zaštitu podataka o ličnosti
Stopićeva ulica 8
11000 Beograd

Imate takođe mogućnost da nas kontaktirate putem kontaktnog formulara.

Informacije o obradi podataka u našoj dm centrali, dm distributivnom centru, dm prodavnicama kao i o video-nadzoru, možete da nađete ovde.

Ukoliko komunicirate sa nama, na primer putem mejla ili preko našeg servisa za kupce, informacije o obradi podataka možete da nađete ovde.

Informacije o zaštiti podataka o ličnosti u pogledu naših aktivnosti na društvenim mrežama možete da nađete ovde.

Molimo vas da takođe obratite pažnju na Izjave o zaštiti podataka o ličnosti koje se nalaze na stranicama na koje možete da se preusmerite sa dm.rs


Poslednja izmena: novembar, 2022.

Top