Impresum

dm drogerie markt doo za trgovinu Beograd
Stopićeva ulica 8, 11000 Beograd

Impresum (podaci o prodavcu i pružaocu usluga informacionog društva) shodno čl. 12 Zakona o zaštiti potrošača i čl. 6 Zakona o elektronskoj trgovini

U slučaju pitanja na raspolaganju Vam je i dm servis za kupce.

Operater internet stranice, online prodavnice, vlasnik medija, izdavač i urednik:

dm drogerie markt doo Beograd
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Društvo je upisano u APR-u u Beogradu BD11948
MB: 17411195
PIB: 100049486
PDV broj: 135321576

Žiro račun kod Raiffeisen Banke a.d. Beograd
265-1110310005348-57

Web: www.dm.rs
Instagram: https://www.instagram.com/dm_srbija
Facebook: https://www.facebook.com/dmdrogerije.Srbija/
YouTube: https://www.youtube.com/dmdrogerijeSrbija
LinkedIN: linkedin.com/company/dm-drogeriemarkt-doo

Mejl adresa Ombudsmanki za prijavu neusaglašenosti, žalbi, sumnje na mito i korupciju: ombudsman@dm.rs.

I. DELATNOST KOMPANIJE

Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama.

Online prodavnica za robu kompanije.

Informacije o ponuđenim proizvodima i njihova distribucija.

SEDIŠTE UPRAVE

dm drogerie markt doo
Stopićeva ulica 8
11000 Beograd
Tel: +381 11 2062-900
Servis za kupce: https://cs.dm.rs/csp
E-Mail: info@dm.rs

III. UPRAVA

Alexandra Olivera Korichi (direktorka), Vesna Stojanović (direktorka) i Branko Basar (prokurista)

IV. VLASNIČKA STRUKTURA I OSNOVNI KAPITAL

Osnivač: 100 % dm drogerie markt GmbH, Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals, Austrija

Osnovni kapital RSD 2.389.580.336,90 uplaćen i unet u celosti.

V. REŠAVANJE SPOROVA

Potrošači imaju mogućnost vansudskog rešavanja sporova u skladu sa uslovima propisanim u Opštim uslovima poslovanja za dm online shop i Zakonom o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS br.88/2021)

Reklamacije potrošači mogu uložiti na info@dm.rs ili na adresu Stopićeva 8, 11070 Novi Beograd, telefonom na +381 11 2062-900 ili putem kontakt formulara.

VI. UREDNIČKA KONCEPCIJA INTERNET STRANICE

Izveštavanje o temama: lepota, zdravlje, beba i roditelji, domaćinstvo, nega, mirisi, ishrana, životinje kao i moda i stil života

VII. AUTORSKO PRAVO

Sadržaj i struktura internet stranice www.dm.rs zaštićeni su autorskim pravom. Umnožavanje informacija ili podataka, naročito korišćenje tekstova, delova teksta ili slikovnog materijala zahteva prethodnu saglasnost nosiova autorskog prava - dm drogerie markt doo. dm drogerie markt doo ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost, ispravnost, potpunost ili kvalitet pruženih informacija. Zahtevi za odštetu od dm drogerie markt doo koji se odnose na štetu materijalne ili nematerijalne prirode prouzrokovane korišćenjem ili nekorišćenjem datih informacija odnosno korišćenjem pogrešnih ili nepotpunih informacija su u principu isključeni, ukoliko od strane dm drogerie markt doo ne postoji jasna namera ili krajnja nepažnja koja se može dokazati. Kod direktnog ili indirektnog upućivanja na internet stranice trećih lica („linkovi“) dm drogerie markt doo se ograđuje od sadržaja internet stranica trećih lica. Linkovani i strani sadržaji ne potiču od dm drogerie markt doo niti dm drogerie markt doo ima mogućnost da utiče na sadržaj internet stranice trećih lica. Sadržaji internet stranica trećih lica na koje dm drogerie markt doo upućuje pomoću linkova ne odražavaju stavove dm drogerie markt doo, već služe samo u informativne svrhe. Stoga dm drogerie markt doo ne odgovara za sadržaje na koje upućuje u gore navedenom smislu. Odgovornost leži isključivo kod ponuđača tih sadržaja.

Novembar 2022.

Top