Impresum

 

 

dm drogerie markt d.o.o.

Bulevar Mihajla Pupina 181

11070 Novi Beograd

Tel. +381 11 2062900

Fax: +381 11 2062935

 

E-mail: dm-zajedno@dm-drogeriemarkt.rs 

Web: www.dm-drogeriemarkt.rs

Facebook: www.facebook.com/dmdrogerije.Srbija

Youtube: www.youtube.com/ dmdrogerijeSrbija

 

Impressum

Izjava o privatnosti za kupce u pogledu praćenja na mreži 

Mi, dm drogerie markt GmbH, veoma ozbiljno shvatamo zaštitu Vaših ličnih podataka i pridržavamo se pravila Zakona o zaštiti podataka i Zakona o telekomunikacijama. Za statističku procenu našeg vebsajta, prikupljamo neke od podataka i koristitimo ih u anonimnom obliku za ovaj postupak. Podaci se prosleđuju isključivo našem uslužnom preduzeću za statistike, Webtrekk GmbH. O količini podataka možete se informisati u nastavku. 
  
Odgovorno rukovanje ličnim podacima ima vrlo visok prioritet. Iz tog razloga, usklađenost sa zakonskim odredbama Zakona o privatnosti i propisima Zakona o telekomunikacijama za nas se podrazumeva. 
   
Usluge kompanije Webtrekk GmbH koristimo za prikupljanje statističkih podatka o upotrebi našeg vebsajta, kako bi shodno tome optimizirali našu ponudu. Webtrekk GmbH je sertifikovan za zaštitu podataka u oblasti veb-kontrolinga. Deo sertifikacije je revizija kod Webtrekk GmbH na licu mesta u Berlinu kao i u sedištu hostinga u Nirnbergu, pri kojoj se proverava da li podaci koji se prikupljaju i prate ispunjavaju propise zaštite i bezbednosti podataka.
 
Osnove ove sertifikacije bile su: 
• katalog zahteva u pogledu zaštite podataka - V1.2
• zakonski zahtevi u pogledu zaštite podataka,
• principi IT-bezbednosti o trenutnom stanju tehnike u skladu sa osnovnom IT-zaštitom prema BSI i ISO 27000 ,
•izveštaj o reviziji TR00610.
  
Sakupljeni podaci za praćenje na mreži 
  
Tokom Vaše posete dm-vebsajtu za našu veb-statistiku istražuju se i procenjuju pojedine informacije, koje prenosi Vaš veb-pretraživač. Istraživanje se sprovodi putem piksela koji se nalazi na svakoj vebstranici. Pregledaju se sledeći podaci :
• Zahtev (ime tražene datoteke) (npr. www.primer.de/index.html)
• tip pretraživača / verzija (npr: Microsoft Internet Explorer 6.0)
• jezik pretraživača
• operativni sistem koji se koristi (npr. Windows XP)
• unutrašnja rezolucija prozora pretraživača
• rezolucija ekrana
• aktivacija JavaScript-a
• Java uključen/isključen
• cookies uključeni/isključeni
• dubina boje
• referrer URL (prethodno posećena stranica)
• IP adresa - biće odmah ponovo izbrisana
• vreme pristupa
• klikovi
• ukoliko je neophodno sadržaj formulara (kod slobodnih tekstualnih polja kao što su npr. ime i lozinka, samo se prenosi " ispunjeno" ili "neispunjeno")


IP adresa ( Internet protokol adresa ) 

IP adresa se emituje kod svakog upita serveru, kako bi server znao gde treba da bude poslat odgovor. IP adresu svako dobija od provajdera internet usluga (ISP) čim se poveže na internet. Provajder tako može da prati koja je IP adresa u kom trenutku dodeljena kojem od njegovih korisnika. Dokle god je IP adresa memorisana, teoretski preko provajdera je  zaobilaznim putem moguće utvrditi identitet vlasnika priključka.  Mi i naš servis za statistiku iz toga razloga ne memorišemo IP adresu trajno, već je samo koristimo za identifikaciju posete i odbranu od napada. IP adresa se momentalno nakon toga briše, tako da su prikupljeni podaci anonimni i čak indirektno preko provajdera nije moguće odrediti identitet korisnika.

 
Cookies 
  
Naš sajt na nekoliko mesta koristi tzv. cookies. Koriste se kako bi naša ponuda bila što prilagođenija i efikasnija za korisnika. Cookies su male tekstualne datoteke koje se skladište na Vašem računaru i koje Vaš pretraživač može da memoriše. Cookies se ne mogu povezati sa određenom osobom i ne sadrže lične podatke. Ne vrši se spajanje ovih podataka sa drugim izvorima podataka.Većina cookies-a koje koristimo su takozvani „sesija-cookies“, koji se brišu kada završite Vašu posetu na pretraživaču. Pored toga postoje i dugoročni cookies pomoću kojih Vas prepoznajemo kao posetioca. Cookies ne štete Vašem računaru i ne sadrže viruse.
 
Korsite se sledeći cookies: 
  
• Last Click (poslednji klik) (za okončanje sesije, vek trajanja: jedna poseta) [Webtrekk]
• Session Cookie (sesija cookie) ( za prepoznavanje sesije, vek trajanja: jedna sesija) [Webtrekk]
• Ever-Cookie (trajni cookie) (za prepoznavanje novih/stalnih kupaca, vek trajanja: 60 meseci/5 godina ) [Webtrekk]
Kod u podešavanjima Vašeg pretraživača možete definisati, da li cookies mogu ili ne mogu da se skladište. Ako samo na dm vebstranici ne želite da budete praćeni, dalje dole imate mogućnost opoziva..

Korišćenje i prosleđivanje ličnih podataka 

Ako ste nam dostavili na raspolaganje lične podatke, iste ćemo koristiti isključivo za odgovaranje na Vaše upite, za izvršenje sa Vama sklopljenih ugovora i za tehničku administraciju.
Vaši lični podaci će biti prosleđeni trećim licima ili stavljeni na raspolaganje na drugi način, samo ukoliko su isti neophodni za izvršenje ugovora - posebno prenosa podataka o porudžbini dobavljaču, za obračunske svrhe ili uz Vašu prethodnu saglasnost. Imate pravo da u svakom trenutku opozovete pristanak sto ce ostati memorisano za svaku sledecu posetu.
Brisanje sačuvanih ličnih podataka sledi nakon što opozovete svoj pristanak za čuvanje podataka, kada Vaše saznanje više nije neophodno za ispunjenje sa skladištenjen povezane namene, ili ukoliko Vaše skladištenje nije dozvoljeno iz drugih pravnih razloga.
Na pismeni zahtev, rado ćemo Vas informisati o Vašim sakupljenim ličnim podacima.
 
Podaci kod formulara 
  
Na dm-vebsajtu možete da koristite nekoliko formulara kako bi nam dostavili podatke.Ukoliko nisu u pitanju lični podaci, unosi u polja obrasca se sakupljaju i statistički analiziraju. Ukoliko su u pitanju lični podaci, statistički se beleži samo uspešno slanje podataka, osim ako ste nam eksplicitno odobrili da ove podatke koristimo za statističke analize.
 
Logins – logovanja 
  
Prijavom na naš servis, dajete nam pravo da napravimo profil o vašem surferskom ponašanju na našoj vebstranici. Ovo se vrši pod pseudonimom, što znači da ćemo Vaše korisničko ime koristiti kao pseudonim. Podatke koji su povezani sa ovim pseudonimom koristićemo eventualno za individualizaciju našeg sadržaja. Ovo praćenje možete opozvati u svakom trenutku. U ovom slučaju, ne možemo obezbediti personalizovane sadržaje. Na pismeni zahtev, rado ćemo Vas informisati o Vašim sakupljenim ličnim podacima.

Opoziv za sakupljanje podataka 
 
Vi kao korisnik vebsajta možete u svakom trenutku opozvati sakupljanje Vaših podataka o posetama koje su anonimno zabeleženi podaci, tako da se oni ubuduće ne sakupljaju.
Za isključenje Webtrekk Web-Controlling-a postavlja se cookie pod imenom webTrekkOptOut od strane domena www.dm-drogeriemarkt.at. Ovaj opoziv važi sve dok ne izbrišete cookie.
  
Otvorena pitanja 
  
Za informacije o zaštiti podataka ili o vašim ličnim podacima kod dm-a slobodno se možete obratiti našoj službu za korisnike.
 
Copyright:
 
Sadržaj i struktura vebsajta dm-drogeriemarkt.at zaštićeni su autorskim pravom. Reprodukcija informacija ili podataka, naročito korišćenje tekstova, delova teksta ili slika zahteva prethodnu saglasnost urednika. dm drogerie GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za ažurnost, ispravnost, potpunost ili kvalitet pruženih informacija. Zahtevi za odštetu od dm drogerie markt GmbH, koji se odnose na štete materijalne ili idejne prirode prouzrokovane korišćenjem ili nekorišćenjem datih informacija odnosno korišćenjem pogrešnih i nepotpunih informacija su u principu isključene, ukoliko od strane dm drogerie markt GmbH ne postoji namerna ili gruba nemarna krivica, koja se može dokazati. Kod direktnih ili indirektnih upućivanja na strane internet stranice ("linkovi"), dm drogerie markt GmbH se ograđuje od sadržaja stranih internet-stranica. Linkovani i strani sadržaji niti potiču od dm drogerie markt-a GmbH, niti dm drogerie markt GmbH ima mogućnost da utiče na sadržaj internet-stranica trećih. Sadržaji stranih sajtova, na koje dm drogerie markt GmbH upućuje pomoću linkova, ne odražavaju stavove dm drogerie markt GmbH, već služe samo kao informacija i za pikazivanje međuzavisnosti. dm drogerie markt GmbH ne odgovara za sadržaje na koje upućuje u gore navedenom smislu. Odgovornost leži isključivo kod ponuđača sadržaja.

 

 

Autorska prava:

Sadržaj i struktura stranice www.dm-zajendo.rs zaštićeni su autorskim pravom.

Svako umnožavanje ili upotreba informacija kao i podataka, posebno tekstova, delova tekstova ili slika, zahteva prethodno odobrenje i saglasnost redakcije.

dm drogerie markt d.o.o. ne garantuje aktuelnost, tačnost, potpunost ili kvalitet objavljenih informacija. Načelno, korisnik protiv firme dm drogerie markt d.o.o. nema pravo podnošenja zahteva za naknadom materijalne ili nematerijalne štete uzrokovane korišćenjem ili nekorišćenjem objavljenih informacija, odnosno korišćenjem netačnih ili nepotpunih informacija, ukoliko nema dokaza da je od strane firme dm drogerie markt d.o.o. učinjena namerna ili nehotična krivica.

 

 

U slučaju direktnog ili indirektnog usmeravanja na druge internet stranice (linkove), firma dm drogerie markt d.o.o. ograđuje se od njihovog sadržaja. Povezani sadržaji trećih strana ne potiču iz firme dm drogerie markt d.o.o. niti ista ima mogućnost da utiče na sadržaj stranica trećih strana. Sadržaji stranica trećih strana na koje dm drogerie markt d.o.o. putem linka upućuje, ne izražavaju mišljenje firme dm drogerie markt d.o.o., nego samo služe kao informacije ili prikaz sadržaja. Firma dm drogerie markt d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaje trećih strana na koje upućuje u prethodno navedenom smislu. Odgovornost snosi isključivo strana koja nudi prethodno navedene sadržaje.

Top