U okviru ove inicijative dm-a nalaze se akcije i kampanje koje se zalažu za bolji svet. dm i njegovi zaposleni, zajedno sa kupcima koji žele da se angažuju, podržavaju projekte socijalnog, kulturnog ili ekološkog karaktera u neposrednom krugu filijala. Od presudne važnosti su ljudi, koji žele da se angažuju u okviru projekata.

Top