Kompanija dm drogerie markt je zajedno sa saradnicima, kao i kompanijom Novaston Asset Management, odlučila da donira finansijska sredstva u iznosu od 2,100,000 RSD za adaptaciju prostora čekaonice Centra.

Centar za nuklearnu medicinu KCS kontinuirano, u skladu sa vodičima dobre prakse Evropske asocijacije za nuklearnu medicinu i zakonskom regulativom iz oblasti zaštite od jonizujućih zračenja, unapređuje nivo opšte radijacione sigurnosti i bezbednosti.

U tu svrhu, pored ostalog, nedavno je bila neophodna i adaptacija postojećeg prostora čekaonica Centra. Radovi su završeni za nedelju dana, ne remeteći nesmetan rad Centra.

„Velika nam je čast i zadovoljstvo što smo pomogli Centru za nuklearnu medicinu, kao izuzetno značajnoj instituciji koja radi sa najtežim i najugroženijim pacijentima, kojima je neohodna kontinuirana medicinska pomoć “, izjavila je Alexandra Olivera Korichi, direktor kompanije dm drogerie markt.
Top