Donacija Sigurnoj kući, u Beogradu, povodom 8. marta

U aprilu mesecu dm je posetio Savetovalište protiv nasilja u porodici u Beogradu i donirao srestva za ličnu higijenu osoba koje su u sigurnoj kući kao i sredstava za održavanej higijene samog objekta.
U periodu kampanje 8. mart od 27.02.-12.03., dm je u saradnji sa dobavljačem Beiersdorf, od prodaje svakog poklon doniralo se 10rsd.
Roba je donirana u visini od 459.441 RSD ka Savetovalištu protiv nasilja u porodici tj. roba je isporučena na Sigurnu Kuću Srbije
Top