Često postavljana pitanja

Gde i od kada će kupci, dobavljači, izvođači i partneri moći da pronađu zanimljive informacije o dm-ovoj inicijativi "Zajedno jedni za druge"?

Poziv za prijavu i predlog društvenoodgovornih projekata i inicijativa trajaće u periodu od 04.05.2016. do 31.05.2016. Projekte i inicijative moguće je prijaviti:

 • putem on-line platforme www.dm-zajedno.rs

Zanimljive opšte informacije o inicijativi, njenom toku i mogućnostima učestvovanja, kao i o kriterijumima za prijavu i obrazac za prijavu, nalaze se na on-line platformi
www.dm-zajedno.rs

Inicijativa će ukratko biti predstavljena na zvaničnoj dm internet strani www.dm-drogeriemarkt.rs, kao i na materijalima dm-a u dm prodavnicama (brošura/plakat).
Prijava i projektni materijali moraju biti ispunjeni i dostavljeni na srpskom jeziku.

Koliko dugo će moći da se prijavljuju ili predlažu projekti?

Projekte je moguće prijavljivati ili predlagati u periodu od 04.05. do 31.05.2016. godine.

Koju vrstu projekata je moguće prijaviti/predložiti?

Pravo učešća imaju projekti, kampanje i inicijative:

 • registrovanih nevladinih organizacija;
 • ustanova: centara, škola, domova, društava, bolnica, skloništa;
 • jedinica uprave (gradova, opština);
 • onih kojima su za realizaciju potrebni: donacija proizvoda (kozmetičkih i higijenskih potrepština, hrane i potrepština za decu, proizvoda za životinje, proizvoda za čišćenje), opremanje i/ili uređenje spoljašnjih i unutrašnjih prostora.

Projekte mogu da predlože fizička lica. Osoba koja predlaže projekat dužna je da navede svoje puno ime i prezime, imejl adresu, kao i ime i prezime nosioca projekta i inicijative koje predlaže. Fizičkim licima i trgovinskim društvima nije dozvoljeno da budu nosioci projekta. već samo predlagači.

Kategorije prijava:

Društvenokorisni rad - kategorija obuhvata projekte od opšteg društvenog značaja, socijalnog ili zdravstvenog značaja, na primer: prevencija bolesti i briga o zdravlju, sprečavanje devijantnog ponašanja, podsticanje pozitivnih promena u društvu (ravnopravnost polova, sprečavanje nasilja u porodici), osiguravanje boljeg svakodnevnog života starijih i bolesnih, nemoćnih osoba, dece, mladih ili osoba sa posebnim potrebama i drugih osetljivih grupa. Dozvoljene su prijave projekata usmerenih na pomoć napuštenim životinjama i brigu o njima.

Zaštita okoline i održivost - kategorija obuhvata projekte koji direktno doprinose očuvanju i zaštiti okoline neposredne lokalne zajednice (čišćenje, uređenje zelenih površina); za cilj imaju edukaciju sugrađana o važnosti zaštite okoline i održivog razvoja; razvijaju inovativna rešenja (proizvodi, tehnološke inovacije...); koji doprinose zaštiti okoline ili smanjuju štetni uticaj na okolinu.

Kultura, nauka i sport - kategorija obuhvata projekte koji doprinose obogaćivanju kulturnog sadržaja lokalne zajednice, koji za cilj imaju podizanje svesti o važnosti kulturnih sadržaja (npr. likovna umetnost, pozorište, film, muzika, fotografija) u svakodnevnom životu, kao i dalji razvoj takvih sadržaja.

Mogu li fizička lica da predlože projekat?

Projekte mogu da predlože fizička lica. Osoba koja predlaže projekat dužna je da navede svoje puno ime i prezime, imejl adresu, kao i ime i prezime nosioca projekta i inicijative koje predlaže.

Mogu li fizička lica da prijave projekat, kampanju ili inicijativu?

Fizička lica i trgovinska društva mogu da budu predlagači ali ne i nosioci projekta.

Može li jedna ustanova ili jedan nosilac projekta da prijavi više projekata?

Moguće je prijaviti više projekata pri čemu ti projekti moraju biti nezavisni jedan od drugog. Za svaki projekat je potrebno ispuniti posebnu prijavu putem onlajn platforme www.dm-zajedno.rs. Pristigli projekti biće objavljeni na onlajn platformi onda kada dm proveri adekvatnost sadržaja.

Kako će se birati pobednički projekti među svim dostavljenim projektima?"

Pristigli projekti biće objavljeni na onlajn platformi www.dm-zajedno.rs. Svi prijavljeni projekti koji sadržajem i potpuno popunjenim prijavama zadovoljavaju pravila i uslove inicijative dm "Zajedno jedni za druge" biće objavljeni na onlajn platformi. Osobe koje su prijavile pobedničke projekte biće obaveštene o daljoj realizaciji najkasnije do 10.06.2016.

Prema kojim kriterijumima će se birati projekti?

Prihvaćene prijave će ocenjivati dm žiri, koji će razmatrati samo potpune i u roku pristigle prijave na osnovu sledećih kriterijuma:

 • propisno popunjena prijava i dostava tražene dokumentacije;
 • kvalitet i originalnost projekta;
 • projekat prati društvenoodgovorni, ekološki ili kulturološki, naučni i sportski cilj;
 • projekat je nov ili već postoji;
 • finansijska struktura realizacije projekta i procena efikasnosti planiranog korišćenja sredstava;
 • procena stepena korisnosti za lokalnu ili širu društvenu zajednicu i nivo doprinosa boljem položaju osetljivih društvenih grupa;
 • uticaj prijavljenog projekta na podizanje svesti javnosti o važnosti kategorije u kojoj se projekat prijavljuje;
 • efikasno korišćenje dobijenih sredstava.

Na osnovu definisanih kriterijuma, dm žiri će odabrati 5 prijavljenih projekata kojima će, u saradnji sa zaposlenima, dobavljačima, partnerima, kupcima i građanima, osigurati onaj vid podrške koji je potreban za njihovu realizaciju.

Koji oblik podrške dm može da pruži izabranim projektima?

Pomoć pri realizaciji projekata moguća je u vidu:

 • donacije proizvoda;
 • opremanja ili uređenja prostora;

Na web-sajtu www.dm-zajedno.rs objavljivaćemo sve aktuelne informacije, termine, fotografije i izveštaje o svim aktivnostima ili događanjima u fazi realizacije projekata.

Top